Цената на комфорта

На последния Консултативен съвет по тютюна бе направен решителен завой към връщането на държавата в сектора. Отново се заговори за увеличение на субсидиите, което освен в разрез със здравата логика, противоречи на интереса на данъкоплатците. Но пък последните традиционно никой не ги пита, а и те като че ли стават все по-безразлични към начина, по който се харчат парите им.

За сметка на това посоката, в която се тръгва, е напълно в тон:

1/ със задаващите се избори и амбициите на ДПС за четвърти евродепутат;

2/ със стремежа на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010) да заздрави позицията си като основен представител на сектора;

3/ с частните интереси на няколко члена на ДПС по места, които пряко се възползват от плащанията

4/ с интереса на търговските фирми, които могат да предлагат по-ниски изкупни цени.

Все по-вероятни изглеждат промени в Закона за тютюна в посока създаване на регистър на тютюнопроизводителите, към който може да бъде добавен и регистър на изкупвачите на тютюн. Циркулира предложение и за връщането на държавните оценители по качеството, които щели да служат като „арбитри” при възникването на спорове между производители и търговци. Предвижда се и създаване на камара по тютюна, конститутирана от заинтересованите страни, която ще регулира пазарните отношения. Многократно сме коментирали вредните последствия от подобни предложения, а именно  – ограничаване на конкуренцията, внасяне на корупционен риск, непазарно влияние върху цената и създаване на предпоставки за изкуственото ѝ понижение, търговия с политическо влияние за сметка на данъкоплатците и т.н., и т.н.

Ще припомним накратко и че националните доплащания за тютюн не са обвързани с производство и се дават за произведена продукция през периода 2007-2009 г., както и че поне на теория те трябва да служат за преориентиране на производството към други култури. Според отчета на НАТ-2010 обаче площите с тютюн са нараснали с 2500 хектара през 2013 г.

С оглед на растящите площи с тютюн и искането националните доплащания да нараснат от 100 на 120 млн. лв. за предстоящата кампания изглежда все по-вероятно пазарът да влезе в спирала на понижаващи се цени. Тогава ще е много по-трудно да се обвини либерализацията за случващото се.


Свързани публикации.