Бившите строителни войски ще излязат на пазара

На 4 февруари 2011 г. Министерският съвет внесе законопроект, който цели да преобразува Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” (ДПСВ) в търговско дружество. След като водещата Комисия по регионална политика и местно самоуправление вече е гласувала „за” законопроекта, вчера той беше обсъден и в правната комисия. Идеята за преобразуването на предприятието в търговско дружество е прекратяване на практиката ДПСВ да отговаря за задълженията си с предоставеното му имущество.

Към момента дейността на ДПСВ е предимно строително-ремонтна и публичните му задачи се финансират изцяло със средства от държавния бюджет. Още от създаването си през 2000 г. като правоприемник на бившите строителни войски, ДПСВ е брилянтен пример за лошо държавно управление. Дори и в най-големия строителен бум това предприятие успява да прави по 10 млн. лв. загуби на година.

В мотивите към проектозакона са представени и някои стряскащи данни. По счетоводни данни към 30 септември 2010 г. ДПСВ приключва на балансова загуба в размер 9,5 млн. лв., а задълженията му са над 80 млн. лева. Освен това, както е посочено от Министерски съвет „от нерентабилно ръководената дейност, натрупаните задължения и липсата на финансов ресурс за покриването им се възползват определени кредитори на предприятието, които упражняват превратно правата, които им дава законът. Взискателите … извличат огромни облаги и превръщат неплатежоспособността на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” в свой бизнес. Изнасят се за публична продан ликвидни имоти, предоставени за ползване и управление на предприятието, за които с помощта на вещо лице се определят цени, силно занижени спрямо пазарните, като взискателят купува имотите за сметка на вземанията си срещу длъжника.”

ИПИ вече обърна внимание на случващото се в ДПСВ в изследването „Успехите и провалите на българските правителства”. Одитът за 2008 и 2009 година, извършен от Сметната палата, доказа множество злоупотреби със средствата и имуществото, предоставени на предприятието.

Крайно време е да се разбере, че държавата е лош стопанин, а „общото” се превръща в „ничие”. Няма съмнение, че българският данъкоплатец трябва незабавно да се отърве от подобни паразити.


Свързани публикации.