Бюлетинът като средство за финансиране

Колко ефективно средство за развитие може да бъде бюлетинът за неправителствената организация?

Решението за издаването на регулярен бюлетин може да се разглежда като сериозна стъпка, изсикваща постоянни усилия и ангажимент. Той може да бъде ценно средство за набавянето на финансиране за организацията. Ето някои основни препоръки:

· Качество на първо място. Лошо написан/оформен бюлетин отблъсква читателите. Трябва да бъде направен колкото информативен, толкова и интересен. Нито един бюлетин не е ценен ако не накара читателя да иска да го прочете. Той не трябва да е скъп….а просто добър.

· При възможност винаги трябва да се свързва възможността за финансиране със статии, публикувани в бюлетина, които описват програми на организацията. Например, може да се спомене начинът, по който донорите могат да подкрепят тази програма.

· Наличие на списък от евентуални донори, който да се използва за изпращането на бюлетина. Подобен род издания имат най-голям ефект върху хора, които вече са запознати с вашата кауза. Съществуват списъци с организации, подкрепящи развитието на конкретни области, които се получават срещу заплащане.

· Съдържанието на бюлетина може да бъде съчетано с интересна информация за третия сектор. По този начин ще бъде привлечено вниманието не само на евентуалните донори, но и на сродни организации, като така се създаде неформално място за обмен на полезна информация и опит.

За повече информация виж тук.


Свързани публикации.