Бюджетна комисия – отчет на НОИ на полугодието, а не пост фактум

Преглед на стопанската политика – Word Format* (Word Format)

Събитие: На комбинирано заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси и труд и социална политика вчера беше разгледан отчета на НОИ за първите 6 месеца на 2001 г.. Ситуацията в цифри е следната: Изпълнение към 30.06.01 г.

Приходи 92,5 %

Социално осигурителни вноски 94,35%

· Осигурителни вноски от работодателя 89,4%

· Лични осигурителни вноски 88,1%

· Вноски от самоосигуряващи се лица 126,9%

Приходи от актове за начет 120,8%

Разходи 99,8%

Пенсии 101,6%

Временна нетрудоспособност и помощи 77,51%

Издръжка на „Служби по социално осигуряване“ 104,1%

Дефицит 7,3%

Изчисленията на НОИ показват, че неизпълнението на приходната част на бюджета се дължи основно на това, че реалната заетост е по-ниска от планираната. Според представителите на НОИ това дали настоящия дефицит ще се запази в този си размер или не зависи основно от три неща:- състоянието на реалната икономика;- процента на увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера до края на годината;- възможността за получаване на 13та заплата в бюджетната сфера и в реалния сектор.Независимо от приблизително 7 процентното неизпълнение на приходите от осигурителни вноски през тази година, общата тенденция е към увеличаване на събираемостта, която през 1999 е 84,11%, 2000 – 91,7%, а през 2001 – 94,35%. От отчета се вижда, че задълженията към НОИ са намалели с около 8 млн. лева, което според НОИ се дължи на подобрената политика на събиране на тези задължения. Особено успешен ход се оказва въведеното разсрочено плащане на задълженията. То позволява запазване на заетостта и производствения ритъм в предприятието и в същото време намалява задълженията към НОИ по предварително утвърден погасителен план. Поради повишената пенсионна възраст се наблюдава нарастване на инвалидните пенсии в страната, но според НОИ това се наблюдава във всички страни, в които критериите възраст и трудов стаж се увеличават. Специално внимание бе обърнато на проблемите по заплащане на временната нетрудоспособност. Според представителите на НОИ, сегашните условия на заплащане създават напрежение и конфликти между работодатели и работници и трябва да бъдат променени. Коментар: Това, че в парламента се заговори за това, е добър знак. Сегашната законова уредба на взаимоотношенията с НОИ в случаи на настъпване на временна неработоспособност представлява пълен логически и икономически абсурд. И понеже това са силни думи ще ги илюстрирам с кратък прост пример: Ако на един работник, осигурен за всички осигурителни случаи, му се случи да хване грип той посещава личния си лекар и получава т. нар. болничен лист. Представяйки болничния лист на своя работодател, се случват следните две неща: първо, счетоводителката го намразва за цял живот и второ, работодателят му се чувства като след пладнешки обир. Защо? Защото съгласно КЗОО работодателя трябва да заплати на работника обезщетение за първите три дни от неговата временна неработоспособност, да заплати на НОИ осигуровка върху това обезщетение, като в същото време трябва да изплати възнаграждение и на работника, поел работата на болния!?! Работодателя тогава си задава въпроса: Какъв е смисълът от заплащането на социални осигуровки изобщо? И естествено започва да ги избягва по всички възможни начини. Социалната осигуровка е вид застраховка, а временната нетрудоспособност е настъпване на застрахователното събитие. В НОИ вече го разбраха. Да се надяваме, че скоро и в парламента не само ще се говори за това, но ще се предприемат конкретни действия.


Свързани публикации.