Антицитатна седмицата

Правителството осъзнава необходимостта да се намали още данъчното бреме, но […] разумният подход изисква отлагане допълнителното намаляване на данъците, докато се преструктурират разходите и фискалната политика се постави на по-устойчива основа.

Министерство на финансите, Доклад по закона за държавния бюджет за 2005 

 

 


Свързани публикации.