„Активно управление“ на държавните активи (примерна идея)

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

1/ Банка ДСК купува 65% от акциите на „Булгартабак Холдинг“;

2/ ТБ „Биохим“ се слива с Банка ДСК при размяна на акции 62 към 114;

3/ Новосъздадената банка се продава на стратегически инвеститор под условие;

4/ Условието е акциите на новото дружество се листват на Българска фондова борса – София и франкфуртската борса в съотношение 74 към 26, като всеки 7 акции се продават заедно с 3 7/16 опции, всяка за купуване на 8 акции от параходство Български морски флот (вече придобило Варненска корабостроителница) при емисията през 2004, при цена номинал плюс надбавка от 7/9 от средногодишния темп на растеж на приходите от продажби и 50% от размера на купона по българските еврооблигации минус 5/16 ЛИБОР, като 36% от приходите от транзакцията се използват за гарантиране на кредит при замяна на дълг срещу екология, като изпълнителите на проекта са „Главболгарстрой“;

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.