3G-лицензитеи управлявашите

 

През седмицата стана ясно, че е възможно отлагането на търга за лицензиза трето поколение мобилни мрежи. Причината за това е изтичането на мандатана трима от петте членове на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)и съответно възможността за нелегитимност на издадените лицензи. Същевременноот настоящите мобилни оператори е изразено опасение, че настоящият моментне е подходящ за провеждане на наддаването. Според някои от операторитепазарът все още не е готов за навлизането на новите услуги поради високитеим цени.

За съжаление даването на лицензи за трето поколение мобилни оператори нямав краткосрочен план да доведе до намаляване на цените на съществуващитедосега мобилни услуги. Останалите участници в търговете са именно сегашнитеиграчи на пазара на мобилни комуникации и по този начин не се появява новконкурент, който да окаже натиск върху тях за промяна на цените надолу.Дори в момента пазарът не би могъл да се нарече достатъчно конкурентен,тъй като все още действат само два оператора.

Разбира се, очакваното навлизане на новия играч принуди останалите да предложатпо-изгодни условия на своите абонати. Тяхната цел е да се възползват отположението си на по-рано навлезли на пазара, с изградени позиции и стабиленброй клиенти и да се опитат поне да ги задържат. Това се получава чрез фактическотонамаление на абонаментните такси и предлагането на договори с фиксиран срок,които да гарантират на сегашните играчи сигурни клиенти в рамките на окологодина след навлизането на новия участник. Все пак е относително по-леснода запазиш клиента си, отколкото да привлечеш клиент на друг оператор, тъйкато съществуват разходи по прехвърлянето като закупуване на SIM-карта,смяна на номера и т.н.

Аргументът, че изтичането на мандата на членове от КРС може да поставипод съмнение лицензите поради нелегитимност, е сериозен, но все пак не трябвада бъде основание за забавяне на процедурата. Естествено е, че е възможнода има несъгласни с избора участници в търга, но самата процедура предполагапрозрачност и води до справедлив избор, определен от това кой е предложилнай-високата цена. Все пак, както при всички административни решения, остававъзможността за обжалване на резултата пред съда, който би трябвало да отсъдидали има някакво нарушение или не.

Причината за създалата се ситуация са народните представители, които простоне са си свършили работата да изберат членове на КРС при изтичането на мандатана предишните. Все пак досегашните членове на комисията изпълняват своитезадължения, докато не бъдат официално освободени отново от Народното събрание.В сегашната предизборна обстановка и предвид несигурните изборни резултатичаст от депутатите от управляващото мнозинство търсят начини да останатвъв властта на един или друг пост. Именно затова се бави изборът за местатав КРС и други подобни институции, но това създава неудобства и разходи забизнеса и увеличава политическата несигурност.

Цените на мобилните услуги засягат много голяма част от хората и фирмитев българската икономика и по тази причина възможното им понижение би довелодо намаление на разходите за тях и възможност за използване на освободенитесредства за други цели. В момента цените на мобилните комуникации в Българияса едни от най-високите в Европейския съюз като абсолютна сума и като процентот разполагаемия доход. Така че подобна стъпка от страна на държавата, катодаването на лиценз, която би могла да насърчи конкуренцията и евентуалнода понижи цените не трябва да бъде забавяна по никаква причина. Депутатитетрябва покажат воля и мисъл за интересите на хората, които са ги избрали,и да вземат необходимото решение за избор на нови членове на комисията ина останалите институции.

В текущата ситуация има открита процедура за три лиценза и три кандидатаза тях, макар че единият от лицензите е от клас А и за него участват БТКи “Мобилтел”, докато останалите два са от клас Б. Простата аритметика показва,че всеки оператор ще получи по един лиценз и следователно пазарът ще серазпредели между съществуващите играчи. Според част от тях обаче, все ощебългарските потребители не са готови за новите услуги поради високата имцена. Това би могло да бъде показано единствено от самите клиенти, когатодействително им се предложат подобни услуги. Логично е, че операторите санаправили проучвания на пазара и нагласата на хората, но не трябва да сезабравя, че допреди навлизането на втория GSM-оператор потребителите намобилни услуги също бяха малко на брой, но след това значително се увеличиха– т.е. конкуренцията е много мощен стимул и за операторите, и за потребителитестига да бъдат създадени условия да се прояви действието и.

Възможно е участието на нови играчи да е било възпрепятствано от високитеначални цени на лицензите. За лиценз от клас А тази цена е 70 млн. лв.,а за клас Б – 42 млн. лв. получените цени за лицензите представляват приходза КРС и съответно за бюджета, но същевременно тези пари в един по-късенмомент ще бъдат калкулирани във вид на по-висока цена на услугата, коятосе плаща от потребителите. Така изискването за висока лицензионна цена отедна страна е възможно да ограничи конкуренцията, а от друга – да накажепотребителите и следователно има по-скоро негативен ефект. Така че едноевентуално отлагане на процедурата, което не е препоръчително, би моглода се оправдае до известна степен ако бъде понижена първоначалната цена.Европейският опит подсказва, че именно високите цени на лицензите от третопоколение забавиха въвеждането на тези услуги, доведоха до значителна задлъжнялостна операторите и невъзможност за инвестиции в мрежи и оборудване и затоване би трябвало да се случва и в България.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.