2% в твоята община – кметовете с ясно послание за промяна

През изминалата седмица екип на ИПИ участва активно в традиционната Годишна среща на местните власти. Форумът събира на едно място всички кметове в страната и дава посока на местното самоуправление за следващата година. Въпреки множеството проблеми и предизвикателства пред общините, в това число и тези, породени от пандемията, на преден план бяха изведени две теми, които показват желанието за структурна промяна в местните власти – с фокус върху икономиката и собствените ресурси, а не върху зависимостите от държавата. Форумът започна с дискусия за икономика, инвестиции и развитие на индустриални зони, което само по себе си е показателно за еволюцията в мисленето по места. Голямата тема на срещата обаче беше финансовата децентрализация и конкретно идеята за преотстъпване на 1/5 от приходите от облагането на доходите.

Темата за финансовата децентрализация и увеличаването на собствените ресурси на общините е актуална от години. Въпреки наглед широката политическа подкрепа за подобна промяна, вече над 10 години идеята бива предъвкана и отлагана във времето. През 2018 г. разписахме пътя към фискална децентрализация в доклад, който посочва в дълбочина аргументите за подобна промяна. В края на 2019 г. написахме и отворено писмо до премиера на страната относно необходимостта от преотстъпване на част от приходите от облагането на доходите на физическите лица към общините. Пандемията и политическите неразбории отложиха темата във времето, но днес изглежда, че ледът започва да се пропуква. Първо, защото кметовете все по-категорично застават зад тази идея и второ, защото шареното политическо представителство трудно би удържало модела на трансфери с постановления на Министерски съвет и „ръчно управление“ на инвестициите по места.

На срещата ИПИ представи актуални разчети за ефекта от преотстъпването на 1/5 от подоходното облагане по общини. Изчисленията на ИПИ са на база брой работещи и нива на възнагражденията във всяка община и показват, че този ресурс би се равнявал на близо 850 млн. лв. през 2021 г. Към момента няма предоставени официални данни от държавните институции за генерираните приходи от облагането на доходите по общини и съответно няма ясен публичен разчет за ефекта от подобна реформа по места. Приложеното изчисление на ИПИ за ефекта по общини остава единственото налично към момента.

Общият извод е, че всички общини биха спечелили от реформата, като тези, които концентрират икономическа активност – повече работни места и по-високи заплати, ще получат сериозен ресурс, който би ги направил независими от централната власт. ИПИ счита, че преотстъпването на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините трябва да бъде придружено от изравнителни механизми, в т.ч. насочване на изравнителната субсидия към по-бедните общини и потенциално използване на част от новия ресурс в тази посока. Именно тази тема беше дискутирана в детайли на срещата с кметовете и на форума за фискална децентрализация.

През следващите седмици ИПИ ще представи различни варианти за изравняване, които да позволят и на по-бедните общини да спечелят от реформата. На този етап публикуваме новите изчисления за ефекта по общини във вида, в който бяха раздадени на всички участници във форума.

Виж приложението „2% в твоята община“


Свързани публикации.