Защитената собственост – пътят към растеж, богатство и инвестиции

Пълният текст на изследването е достъпен ТУК

„Ако историята може да ни научи на нещо, то е,

 че частната собственост е неразривно свързана с цивилизацията.“

Лудвиг фон Мизес

Правото на собственост играе важна роля за просперитета на всяка една държава. Защитата на правото на собственост на индивидите им позволява да се възползват от плодовете на своя труд и да използват дадените им ресурси внимателно и ефективно. И тази година 62 международни организации, между които Институтът за пазарна икономика, си партнираха с Алианс „Права на собственост“, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат четвъртия годишен Международен индекс „Право на собственост“(International Property Rights Index – IPRI). Индексът измерва и сравнява държави от целия свят в степента им на защита на правото на собственост. IPRI 2010 обхваща 125 страни, представляващи 97% от световния БВП.

Индексът използва три главни области на частната собственост, за да определи крайния резултат: Политическа и правна среда, Право на  физическа собственост и Право на интелектуална собственост.

Финландия продължава да води тази класация за четвърта поредна година като през 2010 г. класирането й се дължи на резултат от 8,6 от възможните 10 точки. Второто място е за Дания и Швеция с по 8,5 точки, следвани от Холандия с 8,4 точки. Челната десятка се допълва от Нова Зеландия, Швейцария и Норвегия с по 8,3 точки и Сингапур, Австралия и Австрия с по 8,2 точки. На дъното на класацията е Бангладеш с 2,5 точки. Малко по-нагоре са Кот д’Ивоар с 3,1 точки и Венецуела, Зимбабве и Чад с по 3,2 точки.

И тази година Индексът подчертава големите икономически различия между страните със силно застъпени права на частна собственост и тези без. Държавите, попадащи в първия квинтил (най-добре представящите се 20% от всички 125), се радват на среден БВП на глава от населението от $35,676, почти двойно повече от тези във втория с $20,087. Средният показател за третия, четвъртия и петия квинтил са съответно $9,375, $4,699, и $4,437. Авторите откриват точната връзката между защитата на правото на собственост и икономическия растеж – една точка нарастване на резултата отговаря на $7,694 повишаване на БВП на глава от населението.

Мястото на България в това класиране отговаря на средния резултат в ЦИЕ и е абсолютно равен с резултата на Турция, Тринидат и Тобаго, Гана и Тайланд. Така с 5,2 от максималните 10 точки страната се класира на 59-то място от 125-те изследвани държави и на 10-то от 25-те държави в региона. През изминалата година, когато класирането обхващаше 10 държави по-малко България отново беше на същата позиция, но с резултат от 5,1 точки.

Мястото на България в класацията

 

Въпреки, че защитата на правото на собственост в България се подобрява непрекъснато от 2007 година насам, най-проблемните области остават същите – неефективната съдебна система, корупцията, липсата на добра защита на интелектуалната собственост и пиратството върху авторското право. Все пак страната има напредък при политическата стабилност, улесняването на регистрирането на собственост и достъпът до кредити.

Силната и ефективна защита на правото на собственост още веднъж доказва, че е свързана с просперитета на нациите и бързото им възстановяване, особено във времена на световната финансова и икономическа криза. Изследваните 125 държави, включени в международния индекс „Право на собственост„ 2010 представят реалната картина на значението на правото на собственост и правопропорционалната му връзка с растежа, инвестициите и икономическата стабилност във всяка една държава.

Пълният текст на изследването е достъпен ТУК