Секторен анализ на производството на пчелен мед в България, 2001 г.