Регионални профили: показатели за развитие 2014

За трета поредна година Институтът за пазарна икономика, в сътрудничество с Региостат, изготви актуални социално-икономически профили на 28-те области в страната. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Профилите представят състоянието и развитието на областите въз основа на 59 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.

 сайт на изследването | кратка информация | презентация

профили на 28-те области в България

Тазгодишният брой на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” съдържа анализи на тема:

За пръв път изданието съдържа конкретни препоръки за реформи с цел подобряване на политиките на регионално развитие и в частност – повишаването на финансовата независимост на общините.

 

За повече информация:

Десислава Николова  

главен икономист

[email protected]

02/952 62 66

Петър Ганев  

икономист

[email protected]  

02/952 62 66

Явор Алексиев  

икономист

[email protected]

02/952 62 66