Приватизация на Тотото. Защо и как?

Приватизация на Тотото. Защо и как? (pdf)