Пенсионната система на България в числа и графики

Финансовото състояние на държавното пенсионно осигуряване е повече от притеснително, а неотдавна предприетите стъпки за оздравяване на системата могат да бъдат заличени с лека ръка от новото правителство. Настоящето изследване съдържа поредица от графики, изготвени с цел да дадат по-ясна представа за различни ключови аспекти на пенсионната система в България, които нагледно аргументират неотложната нужда от действие в тази сфера.

Финансовото състояние на пенсионната система с всяка следваща година става все по-малко устойчиво – огромен и стабилно растящ дефицит и постоянно увеличение на броя пенсионери при намаляващо население. Балансът на държавното пенсионно осигуряване се влошава постоянно, като дефицитът (без да се брои 12% вноска от държавата като 3-ти осигурител от 2009 г. насам) към 2012 г. е над 50%, т.е приходите от осигуровки покриват по-малко от половината разходи за пенсии. В същото време изплащаните пенсии не са достатъчно високи, за да осигурят нормален стандарт на живот, който дори малко да се доближава до този преди пенсиониране, въпреки високите разходи.

Цялостна промяна на системата е силно наложителна. Тя би следвало да цели по-голяма независимост на пенсионната система от произвола на политиците, по-големи стимули за плащане на осигурителни вноски и в крайна сметка – адекватни нива на заместващия доход след пенсиониране.

| Пълен текст на доклада |