Отворен бюджет 2008

 

  

  

Mеждународен индекс на бюджетната прозрачност

 

България повишава нивото си на бюджетна прозрачност, но все още е далеч от най-добрите примери за бюджетна прозрачност в света, според разпространеният на 2 февруари Индекс Отворен бюджет 2008.

С 10 процентни пункта – от 47% на 57% се повишава бюджетната прозрачност в България за периода от 2006 до 2008 година, според най-новия международен Индекс на отворения бюджет. По този начин, България се класира сред страните, които отбелязват най-бързо подобрение в индекса (други бързо подобряващи се страни от региона са Хърватия – със 17 процентни пункта и Грузия – с 20 процентни пункта).

Подобрението на индекса в България се дължи основно на изготвянето и публикуването на програмни бюджети на министерствата, както и по-честото публикуване на данни и документи в интернет, което осигурява повече информация за държавните разходи.

Въпреки това, България все още не е достигнала най-добрите примери на бюджетна прозрачност. В класацията по бюджетна прозрачност България е наравно с Кения и е между Русия и Аржентина (виж графика 2 в края на текста). Страната с най-добра бюджетна прозрачност в света е Великобритания, която има 88% прозрачност според индекса Отворен бюджет 2008.

Както и другите страни от индекса, България може да увеличи бюджетната прозрачност сравнително лесно – просто трябва да публикува и осигурява достъп до повече данни и по-детайлна информация за бюджета, включително по отделни програми. В допълнение, увеличаването на гражданското участие в бюджетните дебати също ще подобри нивото на отвореност на бюджета.

Бюджетната прозрачност е важна, тъй като тя е основата за ефективно и отговорно държавно управление. Прозрачността на бюджета намалява възможностите за неефективни държавни разходи, ограничава корупционните практики, насърчава икономическото развитие и намалява бедността. Страните с по-висока бюджетна прозрачност като цяло имат и по-висок доход на човек от населението (виж графика 1 в края на текста).

 

Индексът Отворен бюджет е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност. През 2008 година то включва 85 страни и оценява степента, в която правителствата осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета. Индексът е достъпен на http://www.openbudgetindex.org/

 

За повече информация:

Лъчезар Богданов, Industry Watch

Георги Ангелов, Институт „Отворено общество"

 

Графика 1: Пропорционална връзка между бюджетна прозрачност и доход на човек от населението

  

Графика 2: Класация на бюджетната прозрачност – Отворен бюджет 2009