Оптималният размер на държавата

 

София, Вашингтон, Виена

03 август 2009

 

Публичният сектор в повечето страни е твърде голям и пречи на създаването на оптимален брой работни места и постигане на максимален икономически растеж

 

 

Ново изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) в София, България доказва, като използва данни от ОИСР, че публичният сектор в страните от ОИСР (развитите икономики) е твърде голям в сравнение с частния сектор и това не води до максимален икономически растеж. Икономистите отдавна са стигнали до извода, че държавният сектор може да бъде или твърде голям, или твърде малък, което пречи на икономическия растеж, създаването на работни места и социалното благоденствие на гражданите. Правителства, които не успяват да защитят в достатъчна степен хората и тяхната собственост и да осигурят върховенство на закона, може да се окажат недостатъчни по размер, докато раздут публичен сектор, който води до неефективно разпределение на ресурсите, се оказва прекалено голям.

През последните няколко десетилетия икономистите правят опити да определят и изчислят оптималния размер на правителството (като осъзнават, разбира се, че правителствата и обществата не са еднакви). Повечето изследвания показват, че оптималният размер е между 12% и 30% от БВП.

Новото изследване на ИПИ (което използва стандартна методология) показва, че правителственият сектор не трябва да е по-голям от 25% (и най-вероятно значително по-малко), за да се максимизира растежът на БВП. Всички големи икономики, включително САЩ, Германия, Франция и Италия значително превишават този размер. Средният размер на публичния сектор за страните от ОИСР сега е повече от 41% от БВП.

В България правителствените разходи като дял от БВП са 40.6% през 2003, намаляват до 39.1% през 2007 като достигат 38% от БВП през 2008, но са все още значително по-високи от нивото, което ще позволи икономическият растеж у нас да е по-голям. Правителството все още изземва значителни ресурси от гражданите и бизнеса, харчи неефективно и непрозрачно огромни средства.

Резултатите от изследването показват, че политиците, които увеличават публичния сектор в името на „икономически стимули” по-скоро пречат на възстановяването на икономическия растеж и създаването на работни места, отколкото да ги подпомагат.

 

Изследването е достъпно тук .

 

Изследването е спонсорирано от Центъра за свобода и просперитет, САЩ и Европейската коалиция за икономически растеж, Австрия.

 

За повече информация:

Адриана Младенова

Петър Ганев

 

02/ 952 62 66, 952 35 03

 

Видео (на английски език)