Проектобюджет 2008 – преглед, анализ, препоръки

В октомврийския брой на своя "Бюлетин за ниски данъци" ИПИ представи

"Проектобюджет 2008 – преглед, анализ, препоръки"

След като България стана член на Европейския съюз през 2007 г., българският бюджет вече има нови параметри. Най-важната цел от сега нататък ще е да се изпълнят в следващите години критериите за влизане в Еврозоната и да се спазват изискванията на Европейската комисия – например, да не се води проциклична фискална политика, което на практика означава излишъкът да не пада под 3% от брутния вътрешен продукт.

В проектобюджета за следващата година ясно се вижда ефектът от европейските пари – поради изискването за национално съфинансиране на оперативните програми и стремежа разходите да не надвишават 40% от БВП (като се изключи вноската в бюджета на ЕС) държавата ще пренасочи част от средствата в дейности, финансирани от ЕС, и ще съкрати други, които не попадат в съответните области.

Предстоящата 2008 г. поставя още едно предизвикателство, а именно – способността на местните власти да водят по-активна политика като определят нивата на местните данъци. Финансовото министерство не беше достатъчно смело или може би не се довери на уменията на кметовете да водят данъчна политика и затова определи максимални и минимални нива на местните данъци. Това ще ограничи в голяма степен данъчната конкуренция, но въпреки това промяната е в правилна посока. Предстои да видим как местните власти ще подходят към новите си правомощия, как ще реагира бизнесът, който умее да сравнява алтернативи, и гражданите, които са значително по-малко мобилни.

И на последно място, нивата на прякото данъчно облагане в България през 2008 г. ще бъдат едни от най-ниските в Европа. 10% данък печалба и 10% данък върху доходите бяха предложени от Института за пазарна икономика (ИПИ) през 2004 г. като част от политика за висок икономически растеж и извършване на реформи в публичната сфера. Данните за изпълнението на бюджета през годините и поведението на данъкоплатците показват, че ниското облагане стимулира икономиката, от което печелят всички – граждани, бюджет, предприемачи и инвеститори. Затова и реформите трябва да продължат без да са съпроводени с политики, които да неутрализират положителните ефекти.

В последните години прозрачността на държавния бюджет в България беше на ниско ниво. Проектобюджетите се внасяха в последния момент, често информацията не беше достъпна, освен за народните представители. Тази практика се променя. Докладът за бюджет 2008 съдържа 258 страници, програмните бюджети на министерствата са общо 1 495 страници, има 222 броя програми, 52 файла, съпровождащи проектобюджета (справки, приложения, анекси и показатели), и за първи път може да затрудни опитите на външните анализатори да придобият цялостна представа за намеренията за стопанска и социална политика на правителството през следващата година. Въпреки огромната информация принципите, които Институтът за пазарна икономика защитава, лесно могат да бъдат припознати или забелязани като отсъстващи и това прави анализа на внесения проектобюджет по-лесен.

През 2007 г. за първи път бяха изготвени програмни бюджети на всички министерства, за първи път беше направен опит за отчет на изпълнението на програмните бюджети към средата на годината на девет министерства и една агенция[1]. Процесът на преминаване към програмно бюджетиране ще продължи и през 2008 г., което е видно от представения проектобюджет.

За втора поредна година ИПИ представя кратък анализ на внесения проект за държавен бюджет в момента на неговото обсъждане. Целта е да има преглед, коментар и препоръки по времето на обсъждане на проекта в парламента, за да е възможна дискусия по същество. Далеч сме от представата, че народните представители разбират от бюджетиране, нито пък се надяваме, че гласуването няма да е в голяма степен политическо решение. Въпреки това, считаме, че анализът на проектобюджета е от полза и за обществото, и ще допринесе за дебата.

В допълнение към този доклад, на 11 ноември 2007 г. Институтът за пазарна икономика ще предостави за пета поредна година Алтернативен бюджет с ниски данъци 2008[2].

Пълният текст на "Проектобюджет 2008 – преглед, анализ, препоръки"!

 


[1] За повече информация виж тук.

[2] Всички алтернативни бюджети на ИПИ можете да прочетете тук.