Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие

 

Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие 

съобщение до медиите

 

Проект „Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2018 от Институт за пазарна икономика. Мненията и/или заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

 

свали доклада / свали брошурата

16 октомври 2018 г.

През последните три години в средата на месец септември в София се провежда „квАРТал Фестивал”, който има за цел да представи огромния потенциал и богатото културно наследство на стария еврейски квартал в столицата – един от най-колоритните и интересни райони от близкото минало на София.  

Фестивалът сам по себе си е чудесна инициатива, но той следва да се разглежда и като витрина на по-общите усилия за развитие на пространството между бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Сливница”, бул. „Васил Левски” и бул. „Княз Александър Дондуков”, което тук ще наричаме „квАРТала”, и превръщането му в творческия квартал на столицата. Целенасочени действия в тази посока, в т.ч. организацията на фестивала през последните три години, се полагат от „квАРТал колектив” – група, възникнала спонтанно и съставена изцяло от хора, който живеят или работят в квАРТала.  

През тази година ИПИ, заедно с Алфа Рисърч и с подкрепата на Програма „Европа” на Столична община, се нае да извърши икономическа оценка на квАРТала, която да очертае перспективите през творческото развитие на района. Тук са представени някои от по-интересните данни от изследването 

 

Естественото развитие на квАРТала

Големият плюс в развитието на „квАРТала” като район на творческите индустрии е фактът, че инициативата и усилията идват изцяло отдолу нагоре, тоест в центъра са хората, които така или иначе живеят или работят в района. Промяната в квАРТала не е резултат от планиране на публичните институции и/или политика за налагане на „творческа” рамка, а плод на различните идеи и инициативи на многото творчески предприемачи от квАРТала. Този естествен импулс е важен, тъй като задава дългосрочен хоризонт в развитието на един от исторически значимите квартали на София.

Официалните локации на „квАРТал Фестивал 2018” бяха 59. За разлика от други фестивали в столицата, които променят градската среда за един ден или уикенд и са доминирани от временно пребиваващи предприемачи, „квАРТал Фестивал” се гради изцяло около обектите, които така или иначе са част от градската среда в района.

 

Къде е концентрацията на творчески обекти?

КвАРТалът се простира на сравнително голяма площ – цялото пространство е няколко пъти по-голямо от „Капана” в Пловдив например. Развитието му като място за творчески индустрии и арт зона неизбежно ще се концентрира в по-малък периметър. Преброяването и типологията на обектите, както и концентрацията на зоните по време на фестивала през годините, показват, че към момента потенциалът се разгръща в най-голяма степен в пространството между бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Георги С. Раковски”, от една страна и от бул. „Княз Александър Дондуков” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, от друга.

Улиците, който са най-наситени с обекти, в т.ч. такива, които придават специфичния профил на квАРТала, са 1) в посока изток-запад: ул. „Искър”, ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Цар Симеон” – всяка в пространството между бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Георги С. Раковски”, както и 2) пресичащите ги улици в посока север-юг: основно ул. „Сердика” и ул. „Веслец”. Улиците в посока изток-запад са по традиция по-оживени, докато по-малките напречни улици, ориентирани в посока север-юг, тепърва привличат по-голям интерес.

В по-общ план безспорно предимство на квАРТала е централната му локация и богатото историческо минало – 59% от анкетираните собствени и управители на обекти са посочили централната локация на първо място.

Най-големите предизвикателства според интервюираните заинтересовани страни са липсата на зелени площи и въобще на свободни градски пространства, както и лошата инфраструктура.  

Преброяването на обектите показва, че в рамките на квАРТала са откроени малко над 1 000 обекта, като близо 200 са тези, които придават характерния облик на района. Незаетите и неработещи обекти са 139, като повечето са в улиците, ориентирани в посока север-юг. Някои от новите успешни обекти в квАРТала са именно в тези улици, което показва и интерес към по-малките и спокойни пресечки в сърцето на квАРТала.  

 

Творческите предприемачи от квАРТала

В рамките на изследването на ИПИ и Алфа Рисърч са проведени анкети със собственици и управители на 80 обекта в квАРТала.

Над 2/3 от анкетирани собственици и управители на търговски обекти в квАРТала посочват, че това е единственият им обект. Едва 1/5 са тези, които имат и други обекти в София. Тези отговори потвърждават тезата, че в квАРТала по-скоро навлизат предприемачи, които търсят развитието на нещо свое и са непрестанно и лично ангажирани със своя обект.

80-те обекта, които попаднаха в извадката на ИПИ и Алфа Рисърч, са средно от 7 години в квАРТала. Интересното е, че близо 1/3 от тях са се настанили на настоящата си локация в рамките на последните 3 години. Това е ясен знак за оживлението в квАРТала, провокирано в голяма степен от предприемачи, които считат, че локацията е подходяща и виждат потенциал за развитие и привличане на клиенти. 84% от анкетираните собственици и управители на обекти твърдят, че нямат желание да сменят локацията си в следващите 2-3 години.

Повечето собственици и управители гледат положително на развитието на обектите си към момента. 82% твърдят, че има положителна тенденция в привличането на клиенти, а цели 95% гледат по-скоро положително на устойчивостта на редовните клиенти. Последното отново се покрива с профила на много от обектите – предимно малки, създаващи своя общност и имащи твърдо ядро от постоянни клиенти. Три четвърти от анкетираните собственици и управители на обекти гледат положително и на развитието на района като цяло през последните 2-3 години.

Анкетите разкриват, че ¾ от анкетираните собственици и управители на обекти виждат потенциал в развитието на района като творчески квартал, а бъдещите планове на близо половината (48,2%) от търговските обекти в квАРТала стъпват и на идеята, че районът ще се обособи като творчески квартал на София.

 

Посетителите на „квАРТал Фестивал”

В рамките на изследването на ИПИ и Алфа Рисърч са проведени анкети съм 100 посетители на „квАРТал Фестивал 2018”.

Към момента фестивалът е в огромна степен насочен към софиянци – 97% от анкетираните посетители живеят в София. По-голямата част от тях не живеят в квАРТала – 45% са от по-далечен квартал на столицата, 36% са от съседен/близък квартал и едва около 16% са от самия квАРТал. Интересна е и разбивката на посещенията на квАРТала по принцип, извън рамките на фестивала – 25% от анкетираните посещават квАРТала всеки ден и други 29% – поне веднъж седмично.

Близо половината от посетителите на фестивала не са част от всекидневния живот на квАРТала, но фестивалът провокира интереса им към района. Цели 92% споделят, че биха посетили квАРТала извън рамките на фестивала, тоест положителните впечатления от събитието най-вероятно водят и до промяна в нагласите на хора, които по принцип не идват в този район – излизат в централните градски зони, но не прескачат мисловната граница на бул. „Дондуков”.

Цели 58% от анкетираните споделят, че посещават фестивала за първи път, което говори, че събитието вече стига и до нова публика. Описанието на района е доминирано от думата „интересен” (54% от анкетираните са я избрали). Другите три водещи думи, които са посочени от 25-30% от анкетираните, са „артистичен”, „алтернативен” и „западнал”. Тази комбинация е любопитна, тъй като отговаря на общата идея за трансформирането на квАРТала и вдъхването му на нов живот с насоченост към творческите индустрии. Одобрението на идеята районът да се превърне в целогодишен творчески квартал на столицата е на практика единодушно – 79% напълно одобряват и още 20% по-скоро одобряват.

Средното време, което анкетираните са прекарали в квАРтала по време на фестивала, е около 5 часа в рамките на един ден, като средно са посетени по 9 обекта/пространства. Последното показва, че посетителите, в т.ч. такива, които по принцип не стъпват в този район, са прекарали значимо време в квАРТала и потенциално интересът им към мястото вече е провокиран. 80% от анкетираните споделят, че са дошли специално за фестивала, тоест не са случайно преминаващи през тази част от града.

Трите най-силни аспекта на фестивала, които получават много висока оценка сред поне 90% от анкетираните, са: 1) „Разнообразието – възможността за различен уикенд в градска среда”, 2) „Инициативата да се облагороди градското пространство в този район” и 3) „Културната стойност на фестивала”. Силно положителни са и оценките по отношение на локацията – по 95% от анкетираните определят мястото като „подходящо” и „достъпно” за подобен тип събитие.

 

Основни изводи от проучването

  • Инициативата квАРТалът да се превърне в творческа зона на София има широка подкрепа както от посетителите на фестивала, така и от собствениците и управителите на бизнеси, локализирани в карето. Естественото развитие на тази инициатива е изключително важно, като тук следва да се отчетат полаганите усилия от страна на  „квАРТал колектив”.
  • Ролята на общината е от огромно значение не само за развиване на КвАРТал Фестивал в посока разширяване и подобряване, но и за цялостната инициатива за облагородяване на района. В това число се включват инфраструктурни дейности по запазване на архитектурното и културно наследство на квАРТала, допълнителни зелени площи, тротоарни пространства, допълнителни паркоместа и др.
  • Осъществяването на текущото проучване с подкрепата на Столична община чрез Програма „Европа” е показателно за повишеното внимание на Столична община към квАРТала и отваря вратите за допълнително сътрудничество между заинтересованите страни.
  • Районът има добра централна локация и достатъчно пространства, които привличат различни творци. Сред анкетираните посетители на събития от КвАРТал и собственици и управителите на обекти преобладава мнението, че той се развива в положителна посока въпреки проблемите.
  • КвАРТал Фестивал, като част от инициативата за облагородяване на района и превръщането му в творческа зона, успява да привлече все повече посетители с висок социално-икономически статус: с доходи над средните или високи, образовани хора, които упражняват квалифициран труд.
  • Ключово е да се положат допълнителни усилия за популяризиране на района и за привличане на повече редовни посетители към обектите в него, чието ежедневие не е свързано с квАРТала. Провеждането на редовни културни и социални събития провокира най-голям интерес.
  • Фестивалът среща широко одобрение както сред посетителите, така и сред собствениците и управители на обекти в него. Те също споделят, че оказва позитивно влияние върху квАРТала. Това го утвърждава като важен инструмент за трансформирането на района в творческия квартал на града.

Свали доклада: „Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие

 

За повече информация:

Петър Ганев

старши изследовател

Институт за пазарна икономика

02/ 952 62 66, 952 35 03

www.ime.bg

[email protected]

 

*Екипът на ИПИ изказва благодарности на колегите от Алфа Рисърч за добрата полева работа по това проучване, както и на екипа на „квАРТал колектив”, който е изцяло ангажиран с развитието на района и оказа пълна подкрепа за нашето изследване.