Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България

| пълен текст на изследването |

Навлизането и експанзията на модерната търговия не може да се разглежда едностранчиво, поне дотолкова, доколкото всяко разместване на пазарните пластове създава печеливши и губещи. Същевременно негативните ефекти от присъствието на модерната търговия в България изглеждат силно преувеличени. От гледна точка на потребителите са налице ясни преимущества – по-голямо разнообразие и удобство при покупките на относително по-ниски цени и при сравнително по-високо качество. Мит се оказват твърденията, че големите вериги не плащат данъци. Не бива да се пренебрегва и ефектът от изсветляване на част от търговията с храни и напитки, за което трудно може да се намери друга причина освен навлизането на веригите за модерна търговия.

Ефектът върху традиционната търговия е двустранен – от една страна част от малките обекти не издържат на конкуренцията, но от друга се отварят нови възможности за специализирани магазини и като цяло нетният ефект върху пазара на труда не е негативен, а в най-лошия случай – неутрален по отношение на броя на заетите в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия. Местните производители и доставчиците са поставени пред необходимостта да се съобразяват с нови условия и да полагат повече усилия да бъдат конкурентоспособни, ефективни и иновативни. От всички тези промени в сектора най-големият победител са потребителите, за чието внимание се борят все повече играчи, които се стремят да предоставят по-добра продукция и услуга на по-ниска цена.

Настоящото изследване няма претенция за изчерпателност по отношение на всички възможни ефекти и последствия от развитието на модерната търговия в страната. То обаче може да послужи за основа на бъдещи проучвания, както и да бъде отправна точка при дискусии и предложения за промяна на регулаторната база.

| пълен текст на изследването |

 

За контакти:

Николай Вълканов, икономист

e-mail: [email protected]

(+359 2) 952 62 66, 952 35 0