Акцизна рамка на новите негорими изделия в ЕС и изводи за облагането им в България

През последните години ИПИ, в партньорство с The European House-Ambrosetti, изготви задълбочено проучване на реализацията на пазара и данъчното третиране на нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) в Европа. Докладът на ИПИ изследва диференцираното данъчно третиране на НТИ, като е част от по-широката дискусия за облагането на негоримите изделия и предстоящата ревизия на Директива 2011/64/ЕС относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн. През 2023 г. ИПИ представя нова версия на доклада, която е адаптирана за българския контекст и дава насоки за акцизното третиране на негоримите изделия в България.