IME Bulletin

Regional Profiles: Policy Proposals 2015

Since 2012 the Institute for Market Economics (IME) analyzes the social and economic development of Bulgaria’s regions. For your consideration, we present “Regional Profiles: Policy Proposals 2015”.

Projects

Регионални профили: Показатели за развитие

Регионални профили: Показатели за развитие

Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Към проекта
Преходът, който не стана така, както бе замислен

Преходът, който не стана така, както бе замислен

Тук ще намерите документален разказ за началото на преходния период от социализъм към демокрация в България и ще се срещнете с някои от хората, участвали в подготовката на "Плана Ран-Ът".

Към проекта
Бедността в България

Бедността в България

Основната цел на проекта е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието и последващата реализация, работните места и доходите, бедността и неравенствата в страната.

Към проекта
  • Ефективна община
  • Оценка на въздействието на регулациите

Send email: