IME

Броят на учителите се увеличава стабилно

Автор: Зорница Славова / 17.09.2021

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

През последните няколко години се наблюдава постоянно и бързо увеличение на броя на преподавателите в общообразователните и специалните училища в страната. За последните пет години преподавателският персонал е нараснал с над 11 хиляди души (или 27%). При относителният брой спрямо учениците – съотношението брой учители/брой ученици - ръстът е още по-висок заради демографските процеси, свързани с намаляването на  учениците в страната с 40 хиляди, или близо 7%.

Освен застаряването на учителите и повишаването на дела на преподавателите над 65 г., се забелязва и повишаване на дела на младите учители до 34-годишна възраст. Подобна тенденция се виждаше и от данните в Рейтинговата система на висшите училища в България (повече по темата тук), която показва все по-голям интерес към учителската професия през последните години.

 

Увеличаването на броя на преподавателите през последните пет години се вижда и на общинско ниво. В 247 общини съотношението между броя на учителите и броя на учениците се повишава, а само в 17 – намалява. Разликите в относителния брой на преподавателите в общините остават значителни. Той е най-висок предимно в малки, отдалечени общини, особено в областите Смолян и Кърджали. С най-малко учители на хиляда ученика са общините Якимово (60) и Невестино (66), а с най-много – общините Макреш (333) и Борово (284). В столицата броят на учителите е 93 на хиляда ученика, в Пловдив – 84, а във Варна – 80. 

Интерактивните карти показват относителния брой на преподавателите през всяка от последните пет години за всяка една българска община и промяната в броя на преподавателите за последните пет години.

|Интерактивна версия на картата|

|Интерактивна версия на картата|