IME

ИПИ търси стажант за платен стаж

Автор: ИПИ / 02.04.2021

  • От 18 март 2021 г. стартира стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ на Фондация „Америка за България“.
  •  В рамките на 9-месечен платен стаж участниците ще натрупат професионален опит в медии и НПО, като съдействат с разработването и изпълнението на стратегии за дигитален маркетинг на ключови представители на гражданското общество в България. 
  • Със своите 1030 седмици бюлетин „Преглед на стопанската политика“, 2 Фейсбук страници с над 10 000 последователи, 4 проектни уебсайта, съответните им дигитални кампании и плътното ежедневно медийно покритие, ИПИ е една от добрите възможности за надграждане на своите и Вашите дигитални умения.

Изберете ИПИ като място за платен стаж и кандидатствайте от 18 март до 18 април 2021 г. тук