IME

Популистките политики и ефектите върху предприемачеството

06.07.2021

Икономическият популизъм и регулациите имат сериозно отражение върху всекидневния живот на хората. 

Популизмът не е ясно дефиниран в икономическата литература. Ние разглеждаме икономическия популизъм като набор от политики, които наглед са направени да защитят обикновения човек, но всъщност ограничават неговия избор и възможности. В този смисъл разглеждаме популизма като антипазарен феномен, който се преплита, а понякога е и първоизточник, на тежки регулации, които ограничават естествено и добросъвестно човешко действие. 

Повече можете за прочете в Дискусия върху популизма в стопанството и регулацията на човешкото действие, ИПИ 2020

 

Истории:

 

Интервютата и репортажите са изготвени от Красимир Цигуларов. Снимките са на Марин Каравелов.

 

Историите се изготвят с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Atlas Network.