IME

Най-щедрите дарителите за 2003 г. По списание Bussines Week

15.12.2006

Може би най-трудното нещо за човек, който е натрупал огромно състояние,е да раздаде част от него за благотворителни цели. За втори път списаниеBussines Week представя класацията си за най-големите филантропина 2003 г. На първо място в класацията са Бил Гейтс и съпругата му Мелинда.Следват Майкъл и Сюзан Дел, съоснователят на PeopleSoft ДейвидДъфелд и съпругата му Шерил и първият президент на eBay ДжефриСкол. Всички те са част от нововъзникналото общество на донори, коитосами са спечелили богатството си и се занимават с някои от най-проблематичнитевъпроси на глобалния свят – от бедността до образованието.

2003 е годината на драстично намаление на финансирането на неправителственитеорганизацци и даренията на тези филантропи значително помагат за изгражданетона “спасителна мрежа”. Изискването на новите донори за измерими резултати,ефективност и прозрачност – за изграждане на управленски стил в дарителство,по подобие на реалния бизнес – вече дава резултат. Това прокарва пътяза т.н “отговорно финансиране”. Вместо да дават обещания, които ще бъдатизпълнени след тяхната смърт, новите дарители използват огромните сибогатства за борба с най-трудните проблеми на човечеството. Много отдарителите са решили да оставят като наследство на потомците си относителномалко средства, вярвайки че живот, изпълнен с работа и съществуванетона цел води до натрупването на по-богат опит.

Класацията е направена за периода 1999 – 2003 г. въз основата на раздаденитеили завещани средства. Основно се разчита на доклади за публично обявенидарения, прес съобщения, отчети на фондации, и интервюта. Направенае оценка както на чистата сума, която е дарена, така и на процента,който тя предстявлява в сравнение с текущото финансово състояние надарителя (което е друга гледна точка за дарителство).

Интересен е фактът, че със сигурност има много щедри донори, коитоне обявяват публично дарителската си дейност и затова не попадат в класацията.Друг факт, който се откроява, е доминирането на представителите на високитетехнологии в класацията. Те се характеризират и с относително младатаси възраст, което самите те обясняват така: “давай, докато все още живееш”.Филантропията се превръща във водеща философия на много от активнитеновобогаташи – те предпочитат да предоставят средства, докато са в състояниеда ги управляват. Така вече е архаично схващането за стареца, койтона смъртния си одър завещава състоянието си на фондация.

Извадка от класацията на първите пет дарители

ИмеОсновнадейностНаправенидарения(млн $) за 1999-2003КаузаПрибилзителни дарения досегаПроцент
1. Бил и Мелинда ГейтсОсновател на Microsoft22906Здравеопазване, образование24 97654%
2. Гордън и Бети МурСъосновател на  Intel7010Реставриране, образование 7200144% *
3. Джордж СоросИнвеститор2 431Отворени и свободни общества4 74168%
4. Ели и Едит БроадОснователи на SunAmerica1463Образование, изкуства и наука1 50039
5. Джеймс и Вирджиния СтоуърсОснователи на  America Century1 345Биомедицински изследвания1 559271

* Изчисленията са направени като съотношение на общатасума на даренията за периода 1999-2003 към състоянието в момента.