IME

Относно режима на финансиране на политическите партии в България

Автор: ИПИ / 25.10.2019

В края на юли 2019 г. Народното събрание гласува промени, с които коренно се променя режимът на финансиране на политическите партии в страната. От модел, в който финансирането основно е от държавна ежегодната субсидия и частично от дарения от гражданите, се преминава към режим на почти изцяло дарения от корпоративни и физически лица. Този драматичен обрат, приет без широка обществена дискусия и по-скоро под натиска на едно слязло от ефира вечерно предаване, изглежда примамлив, но зад скрития популизъм стоят редица опасности. Точно тези необяснени и прикрити подводни камъни поставят угрозата в обществото да останат единствено големите политически сили, държащи властта и редица ключови постове в администрацията. Никой бизнес не би искал да влиза в конфликт със силните на деня, за да не изпита на гърба си силата на държавната машина. И именно, за да си обезпечи това спокойствие би бил „мотивиран“ да дарява. А това би превърнало настоящия модел на политически живот в еднопартиен.

Възникват и редица други въпроси:

  • след като според българската Конституция властта произтича от народа, партиите от изразители на политическата воля на гражданите се превръщат в изразители на волята на предоставилите им дарение корпорации,
  • предвид липсата на регламентация на това как една законодателна политика може да бъде определена като лобистка, то политическите партии от проводник на интересите на обществото или на отделни широко застъпени от гражданите политики и интереси биха се превърнали в корпоративни лобисти.

С променения режим на финансиране на политическите партии се нарушават четири от основните елементи на българската Конституция  – принципът за народния суверенитет, държавата като гарант за защита и развитие на гражданското общество и политическите права на българските граждани, принципът на политическия плурализъм и равенството на гражданите пред закона.

Със законодателната си политика държавата от задължена да гарантира и защитава политическия плурализъм и представителната демокрация и да създава условия за развитие на гражданското общество, стимулира нарушение на основни принципи и права.

Тези законови промени са атакувани пред Конституционния съд от президента Румен Радев. Конституционният съд отправи искане до Института за пазарна икономика за представяне на правно становище. Пълния текст на становището публикуваме тук.