IME

Дейност 7

27.09.2019

 

"Върховенство на закона и икономически растеж"

 

финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”

 


Дейност 7: Участие в работни групи за съдебната реформа – ВСС и МП

 

  • Становище на ИПИ до Експертна работна към Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, 5 май 2020