IME

Как се основава мозъчен тръст

14.12.2006
Word Format (Word Format)

Една от най-активните фондации в световен мащаб през последните две десетилетия е американската Economic Research Foundation. Тя е основана през 1981 г. с мисията да открива, развива и подпомага интелектуланти предприемачи с потенциал за създаване на независими мозъчни тръстове (think tanks). В тази връзка усилията на Атлас са насочени към развитието на мрежа от про-пазарно ориентирани независими институти. Фондацията работи с повече от 200 организации по цял свят, като само през 2002 г. е осигурила финансиране на 98 института от 33 страни.

В настоящия коментар бихме искали да представим накратко препоръките на Атлас за това как се основава и финансира институт. Тези препоръки са:

1/ Стремете се към съвършенство. Внимателно обмисляйте всяко едно решение, стремейки се към най-доброто. Всеки доклад, програма, конференция или служител е директно отражение на института. Непоследователните усилия и некачествените продукти водят до лош имидж, който трудно може да се поправи.

2/ Анализирайте пазара. Проучете "конкуренцията". При определянето на мисията на института трябва да имате ясна представа за нишата, която искате да покриете и как организацията ще бъде по-атрактивна и по-интересна за потенциалните донори от другите подобни организации.

3/ Дефинирайте мисията си и се придържайте към нея. Успешните мозъчни тръстове имат ясна представа за причината за тяхното съществуване. При всяко решение, което се налага да вземете, търсете отговор на въпроса : "Как тази възможност ще помогне за реализацията на мисията на института?"Ако трудно намирате отговора на този въпрос, по-добре е да кажете "не", независимо от това колко лесно можете да получите парите или колко голяма услуга ще направите на някого. В същото време, не е необходимо да се придържате завинаги само към една мисия. Важното е да имате основна мисия, която да рефлектира работата ви.

4/ Определете ясно целите и устава на организацията от самото начало.

5/ Търсете възможности да учите от другите. Един от най-добрите начини за това е да участвате в семинари и работни срещи, на които се откриват възможности за създаване на контакти и изграждане на партньорства.

6/ Пазете се от политическа принадлежност. Поради това, че работата на повечето мозъчни тръстове е свързана с политически въпроси, е почти неизбежно съмнението, че определен институт е свързан и/или защитава интересите на определена политическа партия. Трябва да се има предвид, че донорите принципно предпочитат да не финансират групи, свързани с определена партия.

7/ Бъдете независими от университетите. Опитът показва, че в почти всички случаи връзката с университет е свързана с прекалено много ограничения и води до разпадане или ново основаване на института.

8/ Използайте оскъдните ресурси разумно и заемайте агресивно. Съществуват много ресурси, които могат да помогнат на института ви да започне дейност, които могат да се осигурят лесно и на ниска цена. Почти винаги е относително лесно да се получат права за превод или издаване на материали и книги от други институти. Повечето от тях са доволни да разширят кръга на читателите си и да разпространят идеите си.

9/ Възлагайте задачи на външни експерти, ако не разполагане с капацитет. Това не само ще увеличи вашата гъвкавост, но е възможно и да привлече нови партньори.

10/ Разпространявайте идеите си като си осигурите медийно присъствие.

11/ Ако не искате финансиране, няма да го получите. Когато кандидатствате за финансиране от определен донор помнете, че им давате възможност. Ако сте си направили домашното и сте идентифицирали потенциален донор, който би бил заинтересован от идеите ви, вие не го молите за услуга, а му предлагате начин да работи в свой интерес - просто работата ще бъде свършена от института ви.

12/ Начинът, по който се отнасяте към настоящите си донори ще има голямо отражение върху бъдещите донори. Обръщайте внимание дори и на привидно дребните детайли.

13/ Търсете широка донорска подкрепа. Не разчитайте само на един голям донор. Ако имате късмета да си осигурите голяма финансова подкрепа от един донор, смятайте го само за начало и нищо повече. Избягвайте риска от спиране на финансирането чрез диверсифициране.

14/ Избягвайте правителствено финансиране и властови интереси. Само така реално ще сте независими.

15/ Бъдете внимателни при формирането на управляващите органи. Когато каните определени хора да се присъединят към управителния ви съвет/ съвет на директорите, бъдете пределно ясни относно очакванията ви.

16/ Опитът показва, че оптималният състав на управителния орган на един институт е не повече от 15 човека.

17/ Създавайте и поддържайте партньорства.

18/ Помнете, че моделът на конкуренцията работи и при мозъчните тръстове. Ако не сте си свършили домашната работа и не сте открили ниши, в които да работите, превърнете конкурентите си в партньори.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!