IME

Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2016 г. – януари 2017 г.

21.10.2016

Период на стажа: 31 октомври 2016 г. – 31 януари 2017 г.

 

Процес на кандидатстване:

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

1. Как може да се пребори бедността в България?

2. С какви политики ще се увеличи участието на младите хора на пазара на труда?

3. Как България отново да привлича повече чужди инвестиции?

 

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.

Есетата, заедно с автобиография на български език, изпращайте до 23 октомври 2016 г. на адрес zornitsa@ime.bg на вниманието на Зорница Славова.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по e-mail и поканени на интервю. Интервютата с тях ще се проведат в периода 25 – 27 октомври 2016 година. Моля, проверявайте редовно пощата си за евентуална покана за интервю.

 

По време на стажа предлагаме:

  • Работа в офиса на ИПИ
  • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора
  • Препоръка при успешно завършване на стажа
  • Безплатно членство за една година в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА

 

Търсим хора, които:

  • Имат интереси в областта на икономическия анализ
  • Подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава
  • Притежават въображение и готовност за работа в екип
  • Владеят отлично английски език
  • Имат добра компютърна грамотност

 

Информация за изминалите стажове можете да прочетете  тук.

Мнението на наши бивши стажанти за програмата на ИПИ можете да прочетете  тук.

 

Очакваме Вашата кандидатура!