IME

Икономическо убийство-самоубийство (превод със съкращения)

14.12.2006
Word Format (Word Format)

От Ричард Ран (Публикувано на 12 юни 2003, THE WASHINGTON TIME)

На 3 юни 2003 г. Европейският съюз възприе мерки, с които да се "пребори с вредната данъчна конкуренция". Ако понятието "вредната данъчна конкуренция" ви звучи като оксиморон, значи мислите в правилна посока. Европейските мерки целят да улеснят данъчното облагане на спестяванията, но на практика, те ще се отразят значително на малкото останали легални спестяване на гражданите на Европейския съюз.

Заради високите размери на облагане, много от тези, които живеят в Европейския съюз преместиха спестяванията си в Съединените Щати или другаде, където има относително ниски данъчни ставки. За последните години много икономисти и аналитични центрове предупреждаваха институциите на ЕС, че опитите им да надскочат възможностите си като облагат така наречените "flight capital" ще бъдат обречени на пълен неуспех.

За да разберете проблема, представете си, че сте гражданин на Франция. Спестявате $1,000, като получавате лихва от $60 (6 процента). Инфлацията е 3 процента, което значи, че на практика лихвата е само $30. Освен това, обаче, трябва да платите 59.7 процента данък, или $35.82, върху тези $60 от лихва, плюс $30 "данък" инфлация (не забравяйте, че инфлацията се причинява от правителството, което печата пари). От всичко това, накрая ви остава нетна сума от почти $6 на всеки $1,000 спестени (В тези европейски страни, където инфлацията е повече от 3 процента и максималната данъчна ставка е повече от 50 процента, може да се получи и повече от 100 процента данъчно облагане на спестяванията).

Хората бързо осъзнават, че вместо да им се подобрява положението като спестяват, става обратното. Затова и имат пред себе си избора: да преместят спестяванията си в страни с по-благоприятна данъчна среда или просто спрат да спестяват. На практика, Европейският съюз няма да се радва на по-високи приходи от тези нови данъчни мерки. Единственото, което ще постигне, е, че ще принуди гражданите си да търсят законни или незаконни вратички, за да ги избегнат.

Какъвто и да е бил спад на спестяванията в Европейския съюз ще бъде пълен провал. Повечето от европейските страни страдат от ниска раждаемост и застаряващо население, плюс увеличено търсене на медицински услуги и пенсионни плащания. Без високи нива на спестяване няма начин тези нужди да бъдат посрещнати.

Не стига, че Европейският съюз налага такива вредни мерки върху своите граждани, но дори се опитва да задължи и страни-нечленки на ЕС, като Швейцария, Лихтенщайн и територии към Великобритания и Холандия, за които това би било смъртна присъда на икономиката им.

Европейските бюрократи разбират, че ако не включат в схемата голяма част от света, няма да проработи. На практика, разбира се, схемата няма да проработи независимо какво направят. За да продаде тези схема, ЕС трябва да отвори вратички, така че юристи и счетоводители да могат да обслужват клиентите си.

Европейският съюз няма начин да включи контролирания от Китай Хонг Конг, както и други юрисдикции, които не са в обсега на контрол на ЕС. Следователно, парите, които отиват към криминални дейности и тероризъм, няма да се държат в страни, където властите могат да контролират къде отиват.

Как може ЕС да се справи и да наложи толкова ужасна идея? Политическите лидери и бюрократи на "старата Европа" имат проблем. В своя поход за власт и контрол, те започват да унищожават икономиките си чрез невероятно облагане и регулация. За много хора е трудно да избегнат тежките данъчни режими, но това не важи за капиталите, които могат да се прехвърлят за една нощ по електронен път. След като старомодния контрол над капиталите загуби актуалност, се роди и идеята за "вредна данъчна конкуренция".

Много икономисти ясно показаха, че идеята за "вредна данъчна конкуренция" е без каквито и да е било основания, като се има предвид, че в много страни данъците са много под ефективните ставки, за да се стимулира данъчната конкуренция, която може само да е полезна.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!