IME

Какво да се прави с БНБ

14.12.2006
Word Format (Word Format)

Скоро наближава срокът, в който трябва да бъдат назначени нов управител и подуправител на БНБ. По този повод могат да се отбележат няколко неща:

" В България действа валутен борд, от което следва, че това, което БНБ трябва да прави, е да обменя левове срещу евро и обратно. Централната банка би трябвало да се въздържа от други активности.

" В БНБ работят около 1000 души, което е поне 10 пъти повече от необходимото. Който и да бъде назначен за управител би трябвало да съкрати излишния персонал.

" БНБ има много сложна, непрозрачна и неясна йерархична структура. Съответно тази структура трябва да се реформира.

" БНБ е независима институция и би трябвало да остане такава.

" Централната банка управлява валутни резерви, с които е обезпечена паричната маса в обръщение. Тези резерви трябва да се управляват така че да осигуряват надеждно покритие на левовете.

" По примера на други централни банки (например Английската централна банка) би било добре БНБ да приватизира печатницата и монетния двор.

" Всички клонове на БНБ трябва да се закрият, от тях няма никаква нужда - за сравнение в Англия централната банка има само един клон.

" Почивните станции на БНБ трябва да бъдат продадени.

" Минималните резерви трябва да се премахнат (както в Англия и Нова Зеландия) или поне да се намалят до нормалните нива в повечето страни (0-3%), защото те представляват безсмислено облагане на спестяванията и инвестициите.

" БНБ трябва да се превърне в значително по-прозрачна институция и да публикува всяка информация, с която разполага.

" Един реформаторски настроен управител би могъл да се опита да прокара и определени промени в закона за БНБ, например въвеждане на пропазарна система за банков надзор (основаваща се на разкриване на информация от страна на банките, а не толкова на директен контрол от страна на служители на БНБ), отмяна на застраховането на депозитите, премахване на кредитора от последна инстанция и т.н.

В крайна сметка управителят и подуправителят на БНБ биха могли да направят много позитивни неща, да не направят нищо или да направят много негативни неща. Би било добре да направят първото, но, ако не знаят как да го направят, е по-добре да не правят нищо.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!