IME

Данъците през 2004 година

14.12.2006
Word Format (Word Format)

След заседание на Националния съвет по данъчна политика бяха обявени някои от данъчните промени за следващата година. Какви са промените и какъв ще е ефектът им?

Министерството на финансите предлага ускорена амортизация (100% за една година) за големи инвеститори (инвестиращи над 10 милиона лева и обещаващи откриване на над 50 работни места). Тези инвеститори сега ползват преференциален режим при възстановяване на ДДС при внос. Очевидно вече става традиция да се дават преференции на големите фирми вместо съответните данъчни облекчения да се ползват от всички фирми, което показва, че големите компании нямат проблеми при прокарването на своя интерес. Въпросите, които възникват, са два: защо асоциациите на малките фирми не са толкова ефективни при комуникацията с правителството и дали е справедливо да се дават облекчения само за някои фирми?

Данък печалба се намалява от 23.5% на 20%. Това е безспорно положителна стъпка, друг е въпросът, че в предизборните обещания на НДСВ имаше обещания за нулева ставка по данък печалба, а 20% е доста над нулата.

Предлага се леко намаление на данъка върху доходите (чрез увеличение на необлагаемия доход и намаление на ставката в по-ниските етажи на таблицата за облагане), което ще отрази в най-голяма степен на хората с ниски доходи (виж графиката). Все пак трябва да се отбележи, че хората с ниски доходи така или иначе почти не плащат данъци, така че плащанията им ще намалеят само с няколко лева. От друга страна обаче, ако имаме предвид нарастването на доходите реалното намаление на плащаните данъци става почти символично. Така например облагането на средната заплата от 307 лева през 2003 година е 13.95%. Същата заплата от 307 лева през 2004 година ще се облага с 12.87%. Обаче ако приемем, че средната заплата през 2004 година ще се покачи с 9% до 334.6 лева, то облагането на средната заплата през 2004 година ще е 13.96%. С други думи данъчната тежест на средната заплата се запазва.

От министерството на финансите заявиха, че въвеждането на единна данъчна ставка се обсъжда, но няма да бъде направено, защото това щяло да облагодетелства само богатите. Евентуално въвеждане на единна данъчна ставка би възстановила справедливостта (всеки ще плаща по една и съща ставка) и в този смисъл би било добре да се направи. Освен това опитът от други страни показва, че когато хората с високи доходи плащат по-високи данъци в една страна, те (и техните пари) просто отиват в други страни. Съответно от по-високите данъчни ставки за богатите губят всички, които живеят в една страна, доколкото това означава по-малко инвестиции, по-малко предприемачество, по-малко поемане на риск, с други думи по-малко икономически растеж.

Предлага се и въвеждане на ваучери за храна, които няма да се облагат. Това предложение е пак преференция за определени хора в определени фирми за сметка на други хора в други компании. Както вече беше отбелязано, преференциите са несправедливо данъчно облагане, освен това колкото повече преференции има, толкова по-сложно става законодателството и толкова повече разходи са нужни за справяне с данъчното законодателство.

Както и предишните години, продължава увеличаването на косвените данъци - върху горивата и цигарите. Не се говори нищо за намаление на ставките по социалните осигуровки, въпреки обещанията от миналата година. Дори се предлага увеличение на минималните прагове, което е ефективно увеличаване на реалното облагане.

От всичко гореизброено става ясно, че се предлагат леки намаления на някои данъци, увеличения на други и въвеждане на преференции за едни или други лица. Явно правителството не е готово да оптимизира разходната част на бюджета и по този начин да има възможност да намали значително данъчните ставки и да подпомогне икономическото развитие. Продължава се по схемата колкото повече пари в бюджета, толкова по-добре.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!