IME

Що е капиталов фонд на неправителствена организация и има ли той почва у нас?

14.12.2006
Word Format (Word Format)

На 19 май 2003 г.беше проведен семинар на тема "Капиталови фондове (endowments) и практиката в страните от Централна и Източна Европа и САЩ". Мероприятието беше финансирано и организирано от Фондация "Отворено общество", Български център за нестопанско право и Парламентарния център за европейско право (PACEL).

Основен лектор беше г-н Робърт Томас от Институт Изток - Запад.

Акцентът на темата беше ориентиран изключително към неправителствените организации (НПО) в България.

Г-н Томас запозна участниците с това какво е капиталов фонд на юридическо лице с нестопанска цел и неговите основни принципи - един засега непопулярен в България метод за дългосрочно финансово стабилизиране на НПО. Бяха представени някои по-развити и напреднали практики в страните от Централна и Източна Европа и САЩ.

Капиталов фонд означава определен паричен резерв на организацията, който се инвестира в ниско рискови финансови инструменти (най-често ДЦК), които носят макар и малък, но сигурен приход за постигане на целите на организацията. Тези средства могат да се инвестират отново (в редица страни може да се инвестира и в чужди ценни книжа или в специално разработени инструменти) или да се използват за постигане на целите на организацията.

Стана ясно също така, че развитието на капиталов фонд на НПО е свързано задължително с развитието на много други условия и предпоставки. Не малка част от тях се отнасят към начина ни мислене, желанието ни да разчупим установени порядки на работа, стратегически подход към парите и бъдещето на неправителствената организация, способност да формираме общности от различни общности на базата на взаимна полза и интерес ... и мъничко риск.

Г-н Томас подчерта няколко пъти основния принцип при разработването на такъв капиталов фонд на НПО - "Бавно и с ясна представа за риска!"

Темата е интересна и нова за по-голямата част от българската неправителствена общност и с любезното съгласие на г-н Томас и организаторите, в следващите броеве на бюлетина ще ви запознаем по-подробно с темата.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!