IME

Една нова книга за актуалния проблем на присъединяването към ЕС

14.12.2006
Word Format (Word Format)

Институт за публични финанси и Фондация "Фридрих Еберт" издадоха книгата "Присъединяване на Хърватска към Европейския съюз - Икономически и правни предизвикателства".

Авторите са водещи хърватски експерти, а книгата покрива множество разнообразни теми:

- Присъединяване на Хърватска в Европейския съюз Икономически и правни предизвикателства, Katarina Ott

- Макроикономика - Макроикономически аспекти на присъединяването на Хърватска към ЕС, Dubravko Mihaljek

- Банки и финанси - Банкови и финансови проблеми по пътя на Хърватска към ЕС, Velimir Sonje

- Данъчна система - Сравнение и хармонизиране на хърватската данъчна система с данъчната система в ЕС, Hrvoje Arbutina, Danijela Kulis, Mihaela Pitarevic

- Държавна помощ - Държавната помощ в Европейския съюз и Хърватcка, Marina Kesner-Skreb, Mia Mikic

- Търговска политика - ЕС като определящ за търговска политика на Хърватска, Ana-Maria Boromisa, Mia Mikic

- Селското стопанство - Предпоставки за включване на селското стопанство в процеса на присъединяване на Хърватска към ЕС, Ramona Franic, Tito Zimbrek

- Енергетика - Енергетиката в ЕС и в Хърватска, Ana-Maria Boromisa

- Заетост: Заетост и безработица в Република Хърватска, Predrag Bejakovic, Viktor Gotovac

- Правната система - Присъединяването на Хърватска към ЕС: трансформация на правната система, Sinisa Rodin

- Неправителствен сектор - Неправителствен сектор и правителството: диалог за Европа, Igor Vidacak

- Равнопоставеност между мъжете и жените - Равнопоставеност между мъжете и жените: предизвикателства пред хърватското законодателство, Snjezana Vasiljevic.

Книгата е публикувана както н хърватски, така и на английски езици. Може да бъде принтирана и от Интернет адрес тук или получена в електронен формат на CD. Разпространява безплатно.

Ако желаете да получите книгата, обръщайте се към г-жа Katarina Ott, на адрес: Institute of Public Finance, Katanciceva 5, 10000 Zagreb, Croatia или на телефон: + 385 1 4819363 и електронен адрес: office@ijf.hr или ured@ijf.hr.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!