IME

Въвеждането на разрешителни режими: Киргизстан

14.12.2006
Word Format (Word Format)

Почти без изключение всички бивши комунистически страни декларират в конституциите си гаранции за свободата на предприемачеството и разполагането със частна собственост. За да осъществят тези гаранции Естония, Полша, Унгария и други бъдещи членки на ЕС вече прилагат особен законодателен правилник за въвеждането на ограничения и разрешения пред предприемачеството. От началото на тази година същото се опитва да прави и Киргизката република. Ето как би трябвало да изглежда законодателната процедура.

Ограничения на свободата се допускат по съображения за национална сигурност, установен със закон монопол, защита на живота, здравето, собствеността на гражданина и опазване на околната среда.

От 1997 в Киргизстан действа закон за лицензирането, който съдържа - подобно на опита на Естония и Полша - списък режими. Всеки нов режим може да бъде въведен само с изменение на списъка, т.е. на закона.

При подготовката на разрешителен (лиценционен) режим, институцията, който го предлага не може да го разработи сама, а с участието на бизнеса и други заинтересовани страни. Завършеният от такава работна група проект се публикува и подлага на независима експертиза. Постановлението, въвеждащо процедурата изрично указва, че тази експертиза е дело на външни на първоначалната група специалисти, която по никакъв начин не е обвързана с мнението на иницииралия регламента орган.

Документацията, която придружава така одобрения проект, съдържа следното:

Изчерпателно обяснение на необходимостта от въвеждането на разрешителен (лицензионен режим);

Списък на проблемите, които новата процедура решава;

Обяснение защо в дадения случай не работят механизмите на свободния пазар;

Прогноза за възможните последици;

Финансови и икономически сценарии, които включват: административни бюджетни разходи, разходи на предприемачеството за съобразяване с новия режим и други сведения, които биха подпомогнали правилната преценка;

Заключенията на експертите и списъци на: хората, които са разработили проекта, на медиите, в които тоя е бил публикуван, заключенията и предложенията на оценящите проекта и други.

Тази процедурата не е съвършена. Но народните представители в българското законодателно събрание, на които и предстои приемане на подобен законопроект, има какво да научат опита на Киргизстан.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!