IME

Какво се случи в Парламента през ноември?

30.11.2012

Според Закона за нормативните актове, за да се разгледа изобщо проект на нормативен акт, той трябва да е придружен с мотиви. В тях задължително трябва да бъдат включени:

  • причините, които налагат приемането;
  • целите, които се поставят;
  • финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
  • очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
  • анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

ИПИ прегледа внесените проекти в Народното събрание за периода 01 ноември – 30 ноември 2012 г.

Какво се случи в Парламента?

По време на разглеждания период в Народното събрание бяха внесени общо 25 законопроекта:

  • 11 от тях отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове и могат да се разглеждат в Народното събрание.
  • 12 законопроекта не би трябвало да се разглеждат, защото в посочените мотиви липсва оценка и предложение откъде ще дойде нужното допълнително финансиране, както и какви са причините, целите или очакваните резултати от конкретния законопроект.
  • 2 законопроекта не са разглеждани в рамките на тази публикация поради липсата на публично представен текст.

За пореден месец като тенденция при внесените законопроекти може да се отбележи липсата на ясно аргументиране на предложените промени. 12 законопроекта или почти половината от внесените за разглеждания период не предлагат анализ за съответствие  с европейското право, както и необходима информация по отношение на финансовите обезпечения и резултатите, до които ще доведат промените в нормативните актове.

Подробна информация за всеки един от прегледаните законопроекти можете да намерите тук.