IME

GIFTED Project: Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension

Автор: ИПИ / 23.11.2012

Ноевмри 2012

София, България

 

Петте партньора по проекта GIFTED се събраха в Брюксел на двудневна работна среща, за завършващия етап на проучване и за да обсъдят бъдещите дейности по проекта. Той цели да анализира действащите системи за финансиране на обучението през целия живот и да предложи иновативен финансов инструмент, който да направи процеса по-гъвкав и ефективен. Дейностите по него обхващат двете календарни години 2012-2013 г.

Като край на етапа на проучване, екипът, работещ по проекта GIFTED публикува изследването си на сайта на проекта:

www.giftedproject.eu/pdf/GIFTED_research_report.pdf

Докладът обобщава резултатите от първичното и вторичното изследване, проведени по време на проекта, с цел да се анализират съществуващите модели на финансиране на обучението през целия живот.  Разгледани са различните елементи на моделите за финансиране, сравнявайки техните предимства и недостатъци, за да се открият сходни характеристики, а именно:

  • Общи тенденции при употребата на публични средства за възрастните;
  • Потенциални недостатъци;
  • Причини за разминаване между търсенето и предлагането на работна рака, както и неефективността в системите на образование.

Проектът GIFTED е финансиран от Европейската комисия по програма „Учене през целия живот”.

Институтът за пазарна икономика е на разположение за повече информация и подробности по проекта GIFTED, извършваните дейности по него и резултатите от срещите на международния екип.

Партньорите в проекта приветстват коментари и препоръки от всички заинтересовани страни.

 

За контакти:

Калоян Стайков

kaloyan@ime.bg.

За повече информация по проекта GIFTED, моля посетете уебсайта www.giftedproject.eu