IME

„Регионални профили: показатели за развитие 2012”

Автор: ИПИ / 09.11.2012

На 8 ноември 2012 г. в пресклуба на БТА беше представено първото издание на изследването "Регионални профили: показатели за развитие 2012".

Материалите, раздадени преди началото на пресконференцията посветена на представянето на „Регионални профили: показатели за развитие 2012”, можете да откриете тук.

Те предоставят в синтезиран вид информация за основните заключения от направения анализ, както и препоръките на екипа на ИПИ за подобряване на конкурентоспособността на областите.

Изследването се прави за първи път от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Microstat Analytics с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2012 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Повече за проекта

Анализът представя социално-икономическото състояние и развитие на областите в България въз основа на 57 индикатора, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването съдържа както икономически и социален портрет на всяка една от 28-те области, така и тематични анализи върху следните теми:

Изследването дава отговор на важни въпроси като:

  • Какво прави едни области по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи?
  • В кои области корупционните възприятия са най-високи?
  • Кои са областите с най-привлекателна среда за развитие на бизнес?
  • Къде негативните демографски тенденции са най-остри?
  • Кои области си приличат по своето развитие и защо?

 

За повече информация:

 

Десислава Николова

главен икономист

dnikolova@ime.bg

02/952 62 66

Петър Ганев

старши икономист

ganev@ime.bg

02/952 62 66

Явор Алексиев

икономист

yavor@ime.bg

02/952 62 66

 

Проектът „Регионални профили: показатели за развитие” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”