IME

Покана за представянето на първото годишно изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2012”

Автор: ИПИ / 02.11.2012

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на представянето на първото годишно изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2012”.

 8 ноември 2012 г. (четвъртък)

11:00 ч.

пресклуб на БТА

Анализът представя социално-икономическото състояние и развитие на областите в България въз основа на 57 индикатора, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването съдържа както икономически и социален портрет на всяка една от 28-те области, така и тематични анализи върху следните теми:

 • нива на местни данъци и такси;
 • тенденции в основното и средното образование;
 • възприятия за бизнес средата и условията на живот в областите;
 • клъстерен анализ на 28-те области (групиране по сходства и различия).

Изследването дава отговор на важни въпроси като:

 • Какво прави едни области по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи?
 • В кои области корупционните възприятия са най-високи?
 • Кои са областите с най-привлекателна среда за развитие на бизнес?
 • Къде негативните демографски тенденции са най-остри?
 • Кои области си приличат по своето развитие и защо?

Данните от първото годишно изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2012” ще бъдат представени от:

 • Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ
 • Десислава Николова, главен икономист, ИПИ
 • Петър Ганев, старши икономист, ИПИ
 • Александър Цветков, управител, МайкроСтат Аналитикс

За допълнителна информация:

Весела Добринова

 02/952 62 66, vessela@ime.bg

 

 

Очакваме Ви!

 

Проектът „Регионални профили: показатели за развитие” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”