IME

Доклад на Индъстри Уоч: “Идва ли краят на стагнацията? Макро рискове в Европа и България и перспективи пред основните индустрии през втората половина на 2012 и 2013 г."

13.07.2012

Макро рискове в Европа и България и перспективи пред основните индустрии през втората половина на 2012 и 2013 г.”

 

Ето основните изводи накратко:

  • Свиването на индустрията в Европа през 2012 г. е извън съмнение, като кредитът към частния сектор в Еврозоната се увеличи незначително с половин процент годишно, а инвестициите все още стагнират. На този фон вероятността от нова рецесия или “второ дъно” на кризата в Еврозоната, нашия основен търговски партньор, изглежда все по-реална през 2012 г.
  • Причината за стагнацията в Европа не се крие в бюджетни ограничения, а напротив - в трупането на допълнителни дългове и прекомерни държавни разходи. Всички „проблемни” страни – Испания, Португалия, Италия, Гърция, Ирландия – сега реализират по-високи държавни разходи в сравнение с периода преди кризата. Ограничения на разходите в някои от тях ще подобрят перспективата за тези икономики  в малко по-дългосрочен хоризонт.
  • През следващите 12-18 месеца очакваме Европа да стагнира, което ще ограничи потенциала за растеж на българските експортни сектори. Затова и част от българските износители търсят нови ниши и пазари, пренасочвайки се към развиваща се Азия, която ще продължи да расте с над 7% в реално изражение и през 2012-2013 г.
  • В България кризата се изрази преди всичко в рязко свиване на инвестициите, които така и не се възстановиха след първоначалния шок. По последни налични данни обаче преките чужди инвестиции в страната се увеличават, продължава да расте и вносът на инвестиционни стоки. Постепенно ще започне да се съвзема и банковият кредит към бизнес сектора. Сегашното състояние на българската банкова система (висока ликвидност и значителни резерви) позволява бързо разширяване на бизнес кредита при наличие на достатъчно собствен капитал у предприемачите.
  • Стабилният публичен сектор ще продължи да бъде необходимо условие за растеж на българската икономика. В условията на ниска инфлация до края на 2012 г. обаче ръстът на приходите в бюджета ще бъде минимален, което ще изисква задълбочаване на структурните реформи, увеличаване на контрола върху разходите и повишаване на ефективността на публичния сектор.

 

Вижте повече за доклада и как можете да се сдобиете с него:

http://www.iwatchbulgaria.com/new/bg/17/Neperiodichni-dokladi.html