IME

Грешно решение на ВАС

14.12.2006
Word Format (Word Format)

Решение на Върховния административен съд от изминалата седмица временно блокира приватизацията на Булгартабак Холдинг. ВАС отмени решението на Агенцията за приватизация с два основни мотива: (1) АП е нарушила Наредбата за конкурсите, като не е поискала подобряване на офертите, и (2) АП е нарушила целта на приватизационния закон, а именно "икономически ефективна приватизация". И двата мотива се отнасят до целесъобразността на действията на АП. И двата са грешни именно по отношение на законосъобразността. Първо, не са настъпили никакви "благоприятни изменения в правното и финансовото състояние" на Булгартабак. Новият одиторски доклад е нищо повече от описание по различен начин на същите факти, до които кандидатите са имали свободен достъп. Състоянието не се е изменило; просто друг го е погледнал през друга призма. Второ, целта на приватизационния закон не е "икономически ефективна приватизация", а създаване на "условия" за такава (чл. 2, ал. 1). Има значителна разлика между двете; законът е крайно ясен поне по този въпрос. Затова считаме решението на ВАС за грешно от гледна точка на законосъобразността на действията на АП.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!