IME

Знаете ли, че: харчим все повече за същия брой инвалидни пенсии?

12.04.2012

 

На графиката са показани броят отпуснати пенсии за инвалидност поради общо заболяване и разходите за тях за последните 11 години. До 2005 г. се наблюдава сериозен ръст при отпуснатите пенсии, който се дължи на решението да се отпуска социална пенсия за инвалидност като втора пенсия. Ръстът спира през 2005 г., когато контролът от НОИ над отпуснатите пенсии се затяга. Той обаче явно не е достатъчен, за да изчисти системата от неправомерно получаващи пенсии за инвалидност, тъй като броят им се запазва около нивата от 2005 г.

Увеличаващите се разходи като процент от БВП до 2005 г. не са изненадващи на фона на сериозното увеличение при отпуснатите пенсии. Обезпокоителното е, че след 2005 г. тези разходи продължават да се увеличават, с изключение на 2007 г., и то на фона на почти непроменени, а в някои години и по-малко отпуснати пенсии.