IME

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (17-23 март 2012)

23.03.2012

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Внесен на  19/03/2012 от Михаил Миков  (ПС "Коалиция за България")

Причини:  Необходимост от по-репресивно законодателство за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

Цели:  Да се разшири приложното поле на конфискацията като вид наказание по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 3 и чл. 44 от Наказателния кодекс.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Предлаганите промени ще засилят правната регламентация в Наказателния кодекс, което е необходимо условие за по-ефективна работа на съдебната власт.

Съответствие с ЕС: В съответствие с оправените препоръки от ЕК.

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Внесен на 20/03/2012 от Румен Петков (ПС "Коалиция за България")

Причини: Необходимост от запазване на интересите на република България по отношение на международните отношения, както и в съхраняването на националната сигурност.

Цел: Да се намали достъпът до предоставяне на информация за членове на ДС и разузнавателните служби.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Разкриването на самоличността на членове на ДС е необходимо за повишаване на доверието на гражданите към държавната власт, следователно всяко ограничение би имало негативен ефект.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ ТРЯБВА се разглежда от НС.