IME

За борбата с корупцията не трябват комисии, а добри закони

14.12.2006
Word Format (Word Format)

Миналата седмица България се сдоби с още една комисия за борба с корупцията, този път парламентарна. Както стана ясно, местата в нея ще се разпределят не по равно, а на пропорционален принцип. Т.е. управляващото мнозинство ще има мнозинство и в комисията, което прави нейната ефективност и безпристрастност съмнителни по дефиниция. Подобно разпределение на местата събужда известни подозрения, че комисията ще търси корупция основно в делата на предишните управляващи, което вече не е борба с корупцията, а по-скоро натриване носа на опозицията. Това вече сме го виждали, а и от него корупцията не намалява.Единственият ефикасен начин за борба с корупцията е чрез премахване на системните източници на това престъпление, които се намират в самите закони. Както неведнъж сме коментирали, такъв системен източник е http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/public_procurement.doc Законът за обществените поръчки, законодателството свързано с http://ime-bg.org/pr_bg/78-6.htm лицензионните и разрешителните режими, приватизационното законодателство и др.Юристите знаят, че доказването на корупционни действия е много труден казус, което означава, че последващият контрол и мониторинг на корупцията не са най-подходящия и ефективен начин за борба с нея.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!