IME

Знаете ли, че: България харчи за пенсии повече от Норвегия?

Автор: ИПИ / 27.01.2012

Източник: Евростат, лични сметки

На графиката са представени държавните разходи за пенсии, т.е. всичко, което държавата плаща за тази цел, като тези разходи са показани както като процент от бюджетните разходи, така и като процент от БВП. Въпреки че България е най-бедната страна в ЕС, тя заделя за пенсии повече като % от БВП, отколкото по-богати страни като Норвегия, Ирландия, Исландия, Кипър, Латвия и Словакия.

Освен това, ако се погледнат разходите за пенсии като дял от държавните разходи, България заделя над 1/5-та от бюджетните средства за пенсии, което ни поставя в една група със страни като Дания, Унгария, Литва, Люксембург, Испания и Словения. С други думи в България сравнително голяма част от публичните средства се изразходват за пенсии, което оставя малка част за други дейности, като например инфраструктура, образование и здравеопазване. Значително по-богати страни от България отделят по-малка част от публичните си средства за пенсии – Норвегия, Исландия, Кипър, Естония, Чехия, Словакия. Това може да се обясни с почти липсващото частно пенсионно осигуряване в страната, за сметка на все по-голямото му развитие в другите страни от ЕС.