IME

Ново в Икономическата библиотека (17 – 21 октомври 2011)

21.10.2011

The Quants: How a Small Band of Maths Wizards Took Over Wall Street and Nearly Destroyed It

Scott Patterson

Random House Business Books, 2010

How would you feel if you outperformed the market, year after year? Would you become convinced that the good times were here to stay, that nothing could possibly go wrong? And how would you then feel if everything suddenly collapsed around you? Quants - quantitative analysts - were the maths geniuses let loose in Wall Street's candy store, and this gripping narrative of talent and ambition follows their dizzying rise from the bottom of the Street's pecking order to its pinnacle. Their ascent was predicated on the belief that they had invented - and were fine-tuning - brilliant and impregnable computer programs that would always beat the market.

http://library.ime.bg/the-quants/

 

По-кратка история на времето

Стивън Хокинг и Ленард Млодинов

ИК "Бард", 2007

Макар тази книга да е „по-кратка” в чисто литературен аспект, тя в действителност разширява големите теми в предишната. Вече ги няма чисто техническите концепции като математиката на хаотичните гранични условия. И обратно, темите, представляващи по-широк интерес, които в първоначалния си вид бяха донякъде по-трудни за проследяване, понеже бяха „разхвърляни” из книгата, сега са събрани в отделни самостоятелни глави, които включват относителността, изкривеното пространство и квантовата теория.

http://library.ime.bg/po-kratka-istoriya-na-vremeto/

 

Пари. Банки. Кредит.

(пето допълнено и преработено издание)

Милети Младенов

Тракия – М, 2009

Книгата е посветена на проблемите на паричната теория и политика, паричните съвети, финансовите пазари. В нея се разглеждат важни въпроси от теорията и практиката на финансовите посредници, финансовите пазари, финансовите инструменти, банковата система, лихвените проценти, инфлацията, паричната политика, еврозоната, паричните съвети, паричната теория.

http://library.ime.bg/pari-banki-kredit/

 

Проектиране на макроикономическите пропорции

Гарабед Минасян

ИК "ГорексПрес", 2010

Мoнoгpафията e пpадназначeна пpeди вcичкo за магиcтpатитe в cпeциализиpанитe магиcтъpcки пpoгpами. C кoнкpeтния cи аналитичeн и инфopмациoнeн матepиал тя щe бъдe пoлeзна и интepecна за вceки, кoйтo ce интepecува oт cъвpeмeннитe икoнoмичecки пpoблeми на Бългаpия.

http://library.ime.bg/proektirane-na-makroikonomicheskite-proporcii/

 

Световна икономика

Екатерина Сотирова, Ваня Иванова

Тракия - М, 2009

Дългогодишната практика на авторите ги е убедила, че подобен специализиран курс трябва да стъпва и да надгражда над основите на микро- и макроикономикса. Ето защо, логиката на този учебник следва стандартната структура на множество подобни учебници от цял свят. Търсен е оптимален баланс между формализация и анализ. Направен е опит да се включат по подходящ начин факти и събития, свързани със съвременното развитие на международните икономически отношения. Но реалността е винаги по-богата и по-бързо развиваща се. И в този смисъл практиката непрекъснато ще изпреварва теорията.

http://library.ime.bg/svetovna-ikonomika/

 

Микроикономикс

Трето издание

колектив

Тракия - М, 1999

Учебникът по микроикономикс е предназначен за студенти по икономика, за обучаващи се в бизнес школи и за всички, които се интересуват от езика и правилата на пазарното стопанство. Достъпният характер на отделните теми позволява тази книга да се ползва и от обучаващите се в икономическите училища и търговски гимназии. С други думи това е книга за всички, които искат да се запознаят с основните закономерности в поведението на "микроединиците" в пазарното стопанство домакинствата и фирмите, и са готови да навлязат в проблемите на конкуренцията, ценообразуването на пазарите на факторите на производството и микроикономическата политика.

http://library.ime.bg/mikroikonomiks/