IME

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (25-29 юли 2011)

Автор: Стоян Панчев / 29.07.2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Внесен за разглеждане на 22 юли от Христо Бисеров (ПГ на „Движение за права и свободи”)

·         Причини: Конфликт на интереси, възникващ при получаване на дарения от МВР

·         Цели: Прекратяване получаването на средства от дарения от МВР

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за Фонд за жилищна политика

Внесен за разглеждане на 25 юли от Лъчезр Тошев (ПГ на „Синята коалиция”)

·         Причини: Създаване на държавна жилищна политика

·         Цели: Създаване на Фонд жилищна политика

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Внесен за разглеждане на 26 юли от Министерски съвет

·         Причини: Необходимостта от въвеждане на правото на Европейския съюз в националното законодателство и привеждане на националната правна уредба в съответствие с изискванията на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси.

·         Цели:

·         Изменения, свързани с въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси, както и създаването на преходни и заключителни разпоредби във връзка с това.

·         Изменения в областта на авиационната безопасност.

·         Изменения, свързани с преминаването на светосистемите от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” към летищните оператори, както и създаването на преходни и заключителни разпоредби във връзка с това.

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС:  Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  11 март 2009 г. относно летищните такси.

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента