IME

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

21.07.2011

На 13 юли 2011 Институтът за пазарна икономика организира кръгла маса, на която представи двете оценки на въздействие, които изготви по целите от Националната програма за реформи на България за заетост и бедност.

 

На кръглата маса присъстваха повече от 60 представители на неправителствени организации, администрацията и граждани.

 

Презентации бяха направени за:

  • Процесът на обществени обсъждания при изготвянето на НПР за България и беше представена накратко стратегията Европа 2020 и националните цели за България - презентация; статия по темата тук.
  • Ефектите от предложените мерки за постигане на националната цел за увеличаване на заетостта и намаляване на хората, живеещи в риск от бедност - презентация; статии по темите тук (бедност) и тук (заетост)

 

 

Изследвания


Резюме на „Европа 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)

Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

 

 


За контакти:

 

Десислава Николова, главен икономист

Петър Ганев, старши икономист

02/952 62 66, 952 35 03