IME

"КНСБ" или "ДБ"

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

В деня, в който Дойче Банк купи чешкия аналог на БТК, в България един от професионалните съюзи (КНСБ) публично обяви "социален" рекет на финансирания от тази банка кандидат-купувач на "Булгартак". Досега не е имало опит за толкова явна намеса на синдикат в сделка по продажба на държавно предприятие, или поне не за толкова голямо предприятие и не толкова публично. Липсата на такъв прецедент се обяснява с гарантираните от стария закон за приватизацията облаги за работещите като акционери и като участници в РМД. Новият закон не бе харесан от синдикатите още по време на първото му публично обсаждане: в "структуроопределящите" предприятия нямало защита на интереса на работещите след приватизацията им. Дотук, в някакъв смисъл поведението на КНСБ е последователно.

Какви са реалностите към днешна дата?

На страната на продавача (Агенцията по приватизация) имаме: (а) определена законово процедура с критерии по стопанските (включително инвестиционните планове и заетостта) параметри на сделката, която (б) третира еднакво всички кандидати и (в) определя условията за преразглеждане на офертите (промяна в правното и стопанско състояние на предприятието и предложени цени, по-ниски от посочените от консултанта.

На страната на активизма на синдиката, народни представители от ДПС и отделни вестници и "наблюдатели" отчитаме: (а) предпочитание на определени кандидати на основата на (б) опит за сплашване на кандидата на Дойче Банк и (в) искане за промяна на правилата по време на самата сделка.

Вече писахме (в обзора по повод годишнината на правителството), че сделката по продажбата на "Булгартабак" е емблематична, защото страстите около нея поставят въпроса за това кой е главният играч в България (виж повече). По-сетнешните развития очевидно ще дадат и отговор на този въпрос. Ако сделката се преразгледа според замисъла на КНСБ, този отговор за мен, а и за инвеститори като Дойче Банк, ще бъде еднозначен - правителството не контролира правилата на играта, останалите сделки е по-добре да се оставят на произвола на местните сили.

Засега правителството е в дефанзивна позиция: Агенцията припомни вчера, че синдикатите са били поканени да обсъдят процедурата преди нейното приемане.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!