IME

Кампания на ИПИ „Разходите на българската държава” - Бюджетен дефицит за 2010 г.

Автор: Михаил Андреев / 14.01.2011

Според предварителна оценка на министерството на финансите за изпълнението на Консолидираната фискална програма бюджетният дефицит за 2010 г. възлиза на 2.8 млрд. лв. или 3.9% от прогнозния БВП за годината. Ето какво бе касовото изпълнение по месеци:

 

 

Независимо, че окончателните данни за изпълнението на бюджета ще са налични в края на месеца, на този етап могат да се направят някои изводи за очакваните резултати:

  • Консолидираният бюджетен дефицит за 2010 г. от 2.8 млрд. лв. е най-големият от 1998 г. насам, вероятно и от началото на демократичните промени в България*
  • Отчетеният дефицит за декември от приблизително 934 млн. лв. е рекордно висок месечен дефицит за изминалата година. Освен това е и третият най-голям месечен дефицит за последни 10 години. Размерът е бил по-голям единствено през декември на 2008 г. (2.6 млрд. лв.) и 2009 г. (1.8 млрд. лв.), когато имаше сериозно харчене поради високо преизпълнение на приходи. Дефицитът за декември 2009 г. (31 млн. лв. ) вероятно щеше да се нареди в челото на тази своеобразна класация, ако правителството не беше решило да отложи част от задълженията си за следващата година.
  • Най-вероятно постъпленията в бюджета за 2010 ще са близки до актуализирания годишен план, още повече, че се отчита дори преизпълнение на приходите по републиканския бюджет.
  • Правителството продължава да харчи повече пари за заплати, което е видно от следното: в годишния разчет са предвидени почти 3.8 млрд. лв. за заплати, а изразходените средства до края на ноември надвишават 3.6 млрд. лв. Дори и простата аритметика показва, че няма как целта да не бъде надвишена. Вероятно преизпълнението на плана за заплати ще е около 5%. В кой от съставните бюджети – републикански, общински, съдебна власт, висши учебни заведения, БАН е, бил най-голям преразходът ще стане ясно след около 2 седмици.
  • Логично, и разходите за осигуровки също ще бъдат преизпълнени.
  • Още през октомври разходите за субсидии от националния бюджет (Общите по КФП без тези от ЕС) бяха преизпълнени. До края на ноември са похарчени 951 млн. лв. за субсидии от националния бюджет при годишен план от почти 844 млн. лв. Само по републиканския бюджет субсидирането към края на ноември се равнява на 136.5% от годишния разчет.
  • Първите официални данни за дефицита на начислена основа за 2010 ще се оповестят през април 2011, когато от Евростат ще оповестят информацията за дефицита и дълга да държавите членки на ЕС.

 

*Данните налични на сайта на министерството са от 1998 г. насам.

 

 

От началото на 2010 г. ИПИ започна кампания за по-прозрачни, по-ефективни и по-ниски държавни разходи – повече информация можете да намерите тук.

Скорошни публикации от Кампанията:

·         07 януари 2011 – Ден на свобода от правителството – виж тук

·         12 януари 2011 – Икономическата свобода в България и по света 2011 – виж тук

·         Януари 2011 - второ издание на прегледа на данъчните преференции (първото издание вижте тук - Стотици милиони изтичат през данъчни преференции)

·         Януари 2011 – второ издание на прегледа на докладите на Сметната палата (първото издание вижте тук - Успехите и провалите на българските правителства 1998 - 2007 г.)

 

Кампанията се финансира чрез индивидуални дарения.

 

Включете се!