IME

Работим 8 минути, за да изпратим едно писмо с „Български пощи” ЕАД при средно време за Европа от 1,7 минути

Автор: Цвета Миленова / 14.01.2011

 

Резюме

Като продължение от предишния бюлетин на темата за състоянието на пощенските услуги в България и в подкрепа на тезата, че е необходимо спешно преразглеждане на необходимостта да има държавна поща у нас ще представим извадка от данни, публикувани в доклада от ноември 2010, изготвен по поръчка на Европейската комисия Развитие на пощенския сектор през периода 2008-2010 г. Данните са предоставени от регулаторните органи, министерства и националните пощенски оператори на 31 европейски страни в специално разработени анкетни карти.

 

Обобщение за представянето на “Български пощи” ЕАД:

  • Двете основни универсални услуги в България (20 гр. писмо и 1 кг. колет) са най-недостъпните и скъпи в цяла Европа;
  • Дружеството работи на загуба, въпреки годишната компенсация от държавния бюджет;
  • Пощенският сектор в България е един от тези с най-малък дял от БВП в Европа;
  • България е страната с най-много пощенски клонове в Европа на човек от населението.


Само тези факти стигат, за да се постави сериозно въпросът за бъдещето на „Български пощи” ЕАД. За съжаление това едва ли ще стане, защото:

-          С промени в закона за пощенските услуги от декември 2010 беше даден без конкурс лиценз за универсална пощенска услуга на „Български пощи” ЕАД за период от 15 години, и

-          От 2005 година „Български пощи” ЕАД е в забранителния списък за приватизация.

 

 

Виж пълния текст ТУК.